Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình đối thoại với nông dân: Nhiều vấn đề cấp thiết được trao đổi, tháo gỡ

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình đối thoại với nông dân: Nhiều vấn đề cấp thiết được trao đổi, tháo gỡ

Xem thêm