Chủ tịch UBND tỉnh: "Người đứng đầu chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả giải ngân vốn XDCB của đơn vị mình"

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng nay (20/10), đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị trực tuyến thúc đẩy giải ngân, công tác giao ban xây dựng cơ bản và các nội dung liên quan với các huyện, thành phố. 

Báo cáo tại Hội nghị thể hiện, năm 2023 tổng kế hoạch đầu tư công tỉnh Bắc Kạn được Thủ tướng Chính phủ giao là hơn 2.682 tỷ đồng; tổng kế hoạch đầu tư công của tỉnh là hơn 2.850 tỷ đồng (cao hơn 168 tỷ đồng so với số kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao); tỉnh đã thực hiện phân bổ chi tiết đến hết ngày 30/9/2023 là hơn 2.730 tỷ đồng, đạt 101,8% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 95,8% kế hoạch năm 2023 của tỉnh; số kế hoạch vốn chưa phân bổ chi tiết là gần 120 tỷ đồng.

Đến hết ngày 13/10/2023, toàn tỉnh giải ngân được hơn 1.060 tỷ đồng, đạt 37,6% số kế hoạch vốn, thấp hơn mức bình quân chung của cả nước (bình quân cả nước đạt 51,4%). Thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022 kéo dài sang năm 2023, tính đến 13/10/2023, giải ngân được hơn 359/1.086 tỷ đồng, đạt 33% kế hoạch.

Đồng chí Trần Công Hòa, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 9 tháng năm 2023.

Đồng chí Trần Công Hòa, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 9 tháng năm 2023.

Qua đánh giá tiến độ cam kết giải ngân theo từng nguồn vốn cho thấy: Vốn ngân sách địa phương; ngân sách trung ương; đầu tư theo ngành, lĩnh vực; vốn nước ngoài; chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; chương trình mục tiêu quốc gia hầu hết đều đạt dưới mức cam kết. Về tiến độ cam kết giải ngân theo chủ đầu tư, hết quý III, có 09 đơn vị đạt và vượt tỷ lệ cam kết giải ngân; 13 đơn vị chưa đạt tỷ lệ cam kết giải ngân; 02 đơn vị chưa thực hiện giải ngân; 02 đơn vị được giao bổ sung kế hoạch vốn trong năm nên chưa cam kết giải ngân.

Thực hiện các chương trình MTQG, tổng kế hoạch vốn đầu tư đã phân bổ hơn 633 tỷ đồng, đến hết tháng 9/2023 giải ngân khoảng 250,5 tỷ đồng, đạt 39,6% kế hoạch; vốn kinh phí sự nghiệp đã giao hơn 576 tỷ đồng, giải ngân đạt khoảng 45,5 tỷ đồng, đạt 7,9% kế hoạch…

Các đại biểu dự họp tại điểm cầu UBND tỉnh Bắc Kạn.

Các đại biểu dự họp tại điểm cầu UBND tỉnh Bắc Kạn.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo sở, ngành, Ban Quản lý, các địa phương nêu một số tồn tại, khó khăn, vướng mắc như: Một số dự án phải điều chỉnh về quy mô, hạng mục; do tình hình kinh tế - xã hội gặp nhiều khó khăn; một số địa phương cấp xã chưa có cán bộ chuyên trách về đầu tư xây dựng; các nhóm thợ, cộng đồng dân cư địa phương thực hiện các dự án đặc thù còn yếu về năng lực xây dựng hồ sơ thi công nên việc triển khai thực hiện, giải ngân chậm...

Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT báo cáo tiến độ giải ngân của đơn vị.

Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình NN&PTNT báo cáo tiến độ giải ngân của đơn vị.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương các chủ đầu tư đã tập trung chỉ đạo quyết liệt và có nhiều nỗ lực, cố gắng về công tác giải ngân; tích cực, chủ động các thủ tục chuẩn bị đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng, triển khai thi công xây dựng công trình đạt và vượt tỷ lệ cam kết giải ngân. Tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn nhìn chung chưa đạt yêu cầu, một số đơn vị chưa đạt tỷ lệ giải ngân theo cam kết và có tỷ lệ thấp so với bình quân chung của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: Đối với các Ban Quản lý dự án, UBND huyện, thành phố, đơn vị được giao làm chủ đầu tư cần khẩn trương triển khai thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản các dự án trong những tháng cuối năm 2023 đảm bảo kịp thời. Chủ động phối hợp chỉ đạo tổ chức thi công công trình đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn vệ sinh lao động. Đặc biệt, đối với các dự án trọng điểm, cần bám sát tiến độ thực hiện đã được UBND tỉnh chấp thuận.

Đồng chí chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị

Đồng chí chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị

Người đứng đầu các đơn vị chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện và kết quả giải ngân của đơn vị mình. Đối với các dự án đang có tỷ lệ giải ngân thấp, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ công trình, khi có khối lượng được nghiệm thu phải làm thủ tục thanh toán ngay; các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng khẩn trương trình phê duyệt quyết toán, giải ngân hết số vốn cho các nhà thầu theo nội dung hợp đồng. Nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án, thiết kế, dự toán. UBND các huyện, thành phố nâng cao trách nhiệm, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ GPMB các công trình, dự án trên địa bàn; kiên quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế đối với những trường hợp cố tình chây ỳ, không hợp tác trong quá trình GPMB theo quy định./.

Xem thêm