Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn tiếp công dân vào ngày 25 hằng tháng

0:00 / 0:00
0:00
BBK - UBND tỉnh Bắc Kạn vừa có Thông báo số 02/TB - UBND ngày 03 tháng 01 năm 2024 đến các cơ quan, đơn vị, địa phương về lịch tiếp công dân của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh trong năm 2024.
Trụ sở tiếp công dân tỉnh Bắc Kạn, số 152, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Trụ sở tiếp công dân tỉnh Bắc Kạn, số 152, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh phối hợp với Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh tiếp công dân định kỳ vào ngày 25 hằng tháng. Nếu trùng vào ngày lễ, Tết thì tổ chức tiếp công dân vào 01 ngày phù hợp, gần nhất trong tháng đó. Nếu trùng vào ngày nghỉ thì tiếp công dân vào ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp Chủ tịch UBND tỉnh có việc đột xuất không tiếp công dân được thì ủy quyền cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thay.

Địa điểm tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Bắc Kạn, số 152, đường Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. Thời gian công dân đến đăng ký là trước ngày 20 hằng tháng, trong trường hợp công dân đăng ký sau ngày 20 thì chuyển sang tháng kế tiếp./.

Xem thêm