Chủ tịch Nguyễn Đăng Bình: Tiếp tục triển khai có hiệu quả mô hình, dự án được hỗ trợ từ các chính sách của tỉnh

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 19/10, UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tổng kết thực tiễn việc thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa trên địa bàn tỉnh theo nghị quyết của HĐND tỉnh từ năm 2017 đến 2023. Các đồng chí: Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì.
Quang cảnh Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí: Đỗ Thị Minh Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Đồng Văn Lưu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan; lãnh đạo UBND, phòng chuyên môn các huyện, thành phố.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, từ năm 2017 đến nay, từ các nghị quyết của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã giao các sở, ngành, địa phương liên quan xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa, trình HĐND tỉnh ban hành các nghị quyết, gồm: Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 11/4/2017 về việc ban hành Quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2017-2020; Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 về ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 27/4/2022 về quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa; hỗ trợ nâng cao năng lực cho khu vực kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Đồng chí Hà Sỹ Huân, Giám đốc Sở NN&PTNT báo cáo đánh giá việc thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa trên địa bàn tỉnh theo nghị quyết của HĐND tỉnh từ năm 2017 đến nay.

Đồng chí Hà Sỹ Huân, Giám đốc Sở NN&PTNT báo cáo đánh giá việc thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa trên địa bàn tỉnh theo nghị quyết của HĐND tỉnh từ năm 2017 đến nay.

UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp xây dựng hướng dẫn, triển khai các nội dung của các nghị quyết để cơ quan quản lý có cơ sở tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ tổ chức, cá nhân và người dân trong việc tiếp cận với chính sách; tạo điều kiện cho đối tượng hưởng chính sách có cơ hội tiếp cận kinh phí hỗ trợ của Nhà nước nhằm giảm bớt khó khăn và mở rộng quy mô sản xuất, chế biến nông - lâm sản, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân địa phương.

Các chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp đã giúp giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp, HTX trong việc đầu tư chi phí ban đầu. Đồng thời, tác động tích cực đến đời sống của Nhân dân trên địa bàn, giúp người dân có điều kiện tiếp cận với khoa học kỹ thuật tiên tiến, tạo sự chuyển biến tốt trong các phương thức tổ chức sản xuất; từng bước làm thay đổi nhận thức của người dân về phát triển sản xuất hàng hóa, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, giúp họ có thu nhập, ổn định đầu ra cho sản phẩm và dần tiến tới mở rộng quy mô phát triển vùng nguyên liệu tập trung có đầu tư trọng tâm, trọng điểm.

Đồng chí Nguyễn Duy Diệp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn thảo luận tại Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Duy Diệp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn thảo luận tại Hội nghị.

Có thể khẳng định, các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa của HĐND tỉnh từ năm 2017 đến nay hoàn toàn phù hợp với định hướng phát triển nông, lâm nghiệp của tỉnh. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện còn gặp một số khó khăn, bất cập. Sở NN&PTNT đề xuất HĐND tỉnh xem xét cho chủ trương xây dựng dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung của chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa; hỗ trợ nâng cao năng lực cho khu vực kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 27/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn, dự kiến trình thông qua tại Kỳ họp HĐND tỉnh vào tháng 4/2024.

Đại biểu dự họp đã cùng thảo luận và đề nghị bổ sung thêm các chính sách hỗ trợ cho mô hình ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất như hệ thống tưới tiết kiệm nước, cải tạo cây trồng bằng mắt ghép; mở đường lâm nghiệp, hỗ trợ phát triển rừng gỗ lớn, hỗ trợ đánh giá, cấp chứng chỉ FSC; hỗ trợ hạ tầng cho HTX gồm nhà kho, nhà xưởng… để tạo liên kết liên doanh bền vững; hỗ trợ một số mô hình chuyển đổi số trong nông nghiệp; hỗ trợ nâng cao năng lực cho các HTX…

Đồng chí Triệu Đức Văn, Bí thư Huyện ủy Chợ Mới đóng góp ý kiến tại Hội nghị.

Đồng chí Triệu Đức Văn, Bí thư Huyện ủy Chợ Mới đóng góp ý kiến tại Hội nghị.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương, đánh giá cao sự vào cuộc của các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố cùng sự tham gia, phối hợp tích cực của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng các doanh nghiệp, HTX trong triển khai, thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa trên địa bàn tỉnh theo các nghị quyết của HĐND tỉnh từ năm 2017 đến nay.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kết luận Hội nghị.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kết luận Hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Thời gian tới, các cấp, ngành cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phối hợp đôn đốc thực hiện tốt Nghị quyết số 10-NQ/TU, Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND, các chương trình MTQG; định hướng ngành hàng, các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc hữu; hỗ trợ HTX, THT, trang trại mở rộng sản xuất, liên kết với các doanh nghiệp trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm; tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chính sách; nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả. Các địa phương rà soát, đề xuất điều chỉnh, bổ sung chính sách mới phù hợp với thực tế để triển khai thực hiện; khẩn trương xây dựng, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các mô hình, dự án đang được hỗ trợ từ các chính sách của tỉnh…/.

Xem thêm