Chủ động ứng phó với thiên tai dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Ngày 05 tháng 02 năm 2021, UBND tỉnh ban hành văn bản số 780/UBND-NNTNMT về việc chủ động ứng phó với thiên tai dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Ngày 05 tháng 02 năm 2021, UBND tỉnh ban hành văn bản số 780/UBND-NNTNMT về việc chủ động ứng phó với thiên tai dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Chủ động ứng phó với thiên tai dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 ảnh 1
Chủ động ứng phó với thiên tai dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 ảnh 2

Xem thêm