Chủ động triển khai công tác tổ chức Đại hội TDTT các cấp

Thời gian qua, tỉnh Bắc Kạn đã triển khai nhiều hoạt động chuẩn bị cho Đại hội TDTT các cấp lần thứ VI, năm 2021 - 2022. Tuy nhiên, diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 đã khiến nhiều hoạt động phải điều chỉnh cho phù hợp...

Chủ động triển khai công tác tổ chức Đại hội TDTT các cấp ảnh 1
Các huyện, thành phố đã tổ chức một số môn thi đấu theo kế hoạch để hướng tới tham dự cấp tỉnh. (Ảnh: Ban Tổ chức Đại hội TDTT lần thứ VII huyện Na Rì trao giải cho các đội đạt thành tích cao môn bóng chuyền, tháng 4/2021).

Căn cứ Hướng dẫn số 2535/HD-BVHTTDL ngày 09/7/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Đại hội TDTT các cấp tiến tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo. Đồng thời, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở ban hành Hướng dẫn số 05/HD-SVHTTDL làm cơ sở cho các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội TDTT cấp xã, cấp huyện thống nhất trong toàn tỉnh.

Theo Quyết định số 1402/QĐ-UBND ngày 05/8/2020 của UBND tỉnh, Đại hội TDTT các cấp tỉnh Bắc Kạn lần thứ VI, năm 2021 - 2022 diễn ra theo tiến độ và quy mô cụ thể như sau: Đại hội TDTT cấp xã tổ chức tối thiểu 5 môn thi đấu và kết thúc trước ngày 05/5/2021; Đại hội TDTT cấp huyện tổ chức tối thiểu 10 môn thi đấu và kết thúc trước ngày 20/9/2021; Đại hội TDTT cấp tỉnh tổ chức 16 môn thi đấu, kết thúc trước ngày 30/4/2022. Trong đó, đại hội TDTT cấp tỉnh được chia thành 02 giai đoạn, gồm: Giai đoạn 1 (từ tháng 8 đến tháng 12/2021) tổ chức thi đấu 08 môn gồm: Bơi, bóng chuyền hơi, cầu lông, đá cầu, quần vợt, bóng bàn, cờ vua và cờ tướng. Giai đoạn 2 (tháng 3/2022) tổ chức lễ khai mạc đại hội và thi đấu 08 môn gồm: Điền kinh, việt dã, bóng đá nam 5 người, bóng chuyền, bắn nỏ, đẩy gậy, kéo co và tung còn.

Trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh và của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ngay trong năm 2020, 100% UBND các huyện, thành phố và một số ngành đã ban hành văn bản chỉ đạo, tổ chức đại hội TDTT cấp cơ sở và đại hội TDTT cấp huyện, cấp ngành. Cán bộ, viên chức các phòng Văn hóa – Thông tin, trung tâm VHTT&TT và công chức văn hóa - xã hội của 108 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh đã được tập huấn nghiệp vụ cần thiết.

Kết quả, đến thời điểm này đã có 105/108 đơn vị cấp xã tổ chức xong đại hội TDTT cơ sở; các huyện, thành phố cũng đã tổ chức theo kế hoạch một số môn thi đấu trước đại hội của đại hội TDTT cấp huyện. Tuy nhiên, từ đầu năm 2021 đến nay, do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng đến tiến độ tổ chức đại hội TDTT các cấp cũng như các hoạt động TDTT trong tỉnh.

Để vừa bảo đảm công tác phòng, chống dịch, vừa thực hiện nhiệm vụ theo chỉ tiêu kế hoạch được giao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu UBND tỉnh và thực hiện hướng dẫn các đơn vị địa phương điều chỉnh kế hoạch, tiến độ tổ chức đại hội TDTT các cấp cho phù hợp với tình hình thực tế. Gần đây nhất, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Công văn số 3676/UBND-VXNV ngày 18/6/2021 điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội TDTT các cấp tỉnh Bắc Kạn lần thứ VI. Theo đó, UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND các huyện, thành phố quyết định quy mô và thời gian tổ chức đại hội TDTT cấp xã, cấp huyện (bao gồm cả đại hội điểm cấp huyện của huyện Chợ Đồn); giao Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định về thời gian tổ chức 08 môn thi đấu trong chương trình Đại hội TDTT tỉnh Bắc Kạn trong năm 2021 với phương châm vừa bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh, vừa phấn đấu hoàn thành kế hoạch đại hội TDTT các cấp.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Chương- Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Hiện nay, công tác ban hành văn bản điều chỉnh thời tổ chức đại hội TDTT các cấp trong năm 2021, cũng như công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, chuẩn bị nhân lực tham gia tổ chức, thi đấu các môn thể thao đã được các cấp, các ngành chủ động chuẩn bị. Đối với các môn thi đấu của đại hội TDTT cấp tỉnh, dự kiến môn bơi diễn ra từ ngày 15 đến 18/8/2021; 07 môn còn lại (Cầu lông, bóng bàn, cờ tướng, cờ vua, đá cầu, quần vợt và bóng chuyền hơi) sẽ được tổ chức tập trung từ ngày 10 đến 20/11/2021. Trong thời gian tới, nếu tình hình dịch bệnh Covid-19 được khống chế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tham mưu cho UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Đại hội TDTT các cấp tỉnh Bắc Kạn lần thứ VI, năm 2021 - 2022 chỉ đạo các đơn vị, địa phương khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu tổ chức tốt đại hội TDTT theo kế hoạch đã đề ra./.

Hoàng Vũ

Xem thêm