Thuế và cuộc sống:

Chủ động, quyết liệt thu ngân sách tháng cuối năm

Kết quả thu ngân sách (thu nội địa) đến hết ngày 12/12,  đạt gần 750 tỷ đồng, bằng 101,7% dự toán Bộ Tài chính giao, bằng 93,7% dự toán tỉnh giao. Toàn ngành đang tập trung thực hiện các giải pháp, phấn đấu hoàn thành kế hoạch được giao.

Chủ động, quyết liệt thu ngân sách tháng cuối năm ảnh 1
Ngành Thuế đang tập trung thực hiện các giải pháp, phấn đấu hoàn thành kế hoạch được giao.

Đánh giá của Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn cho thấy, có nhiều nguyên nhân ảnh hưởng đến tình hình thu ngân sách. Trong đó có nguyên nhân về kinh tế - xã hội, nguyên nhân về cơ chế chính sách, nguyên nhân từ công tác quản lý thu ngân sách và một số nguyên nhân khác.   

Tình hình kinh tế - xã hội 11 tháng đầu năm 2022 tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt hơn 6%, nhưng việc ổn định kinh tế vĩ mô vẫn còn đối mặt với nhiều thách thức như sức ép lạm phát lớn, giá xăng, dầu, nguyên vật liệu đầu vào biến động mạnh, tiến độ giải ngân vốn còn chậm so với kế hoạch. Nửa đầu năm 2022, nguồn thu ngân sách chịu nhiều tác động bởi dịch Covid-19 (vừa chịu sức ép từ suy giảm trong sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, vừa giảm thu do thực hiện các giải pháp hỗ trợ). Trong khi đó vẫn phải đảm bảo nhu cầu chi ngân sách cho các hoạt động thường xuyên, đảm bảo nguồn vốn cho đầu tư phát triển, đặc biệt là việc tăng nhu cầu chi về an sinh xã hội, chi cho công tác phòng, chống dịch bệnh…

Nguyên nhân về cơ chế chính sách, xuất phát từ việc triển khai một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người dân khiến giảm thu, như: Thực hiện Nghị định 92/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19 đã thực hiện miễn thuế phải nộp đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tháng trong quý III và quý IV năm 2021 được tính bù trừ số nộp ngân sách năm 2022 là 13,5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, lệ phí trước bạ giảm khoảng 7,6 tỷ đồng do thực hiện Nghị định số 103/2021/NĐ-CP ngày 26/11/2021 của Chính phủ quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước (giảm thu 05 tháng đầu năm 2022 khoảng 6,6 tỷ đồng) và Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15/01/2022 của Chính phủ về lệ phí trước bạ (ước giảm 01 tỷ đồng).

Trong nhóm nguyên nhân về cơ chế chính sách, mức giảm lớn tập trung ở việc thực hiện Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, chủ yếu giảm thuế giá trị gia tăng đối với nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất giá trị gia tăng 10% (ước giảm gần 10 tỷ đồng). Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15 ngày 23/3/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết số 20/2022/UBTVQH15 ngày 06/7/2022 về giảm thuế bảo vệ môi trường khiến giảm 53 tỷ đồng. Ngoài ra, việc áp dụng trích nộp 1% đối với xây dựng cơ bản vãng lai ngoại tỉnh theo Luật Quản lý thuế mới làm ước tính giảm gần 20 tỷ đồng...

Theo đánh giá của Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn, trên cơ sở số thực thu đã đạt được và rà soát các nguồn thu trên địa bàn, ước thực hiện thu năm 2022 đạt khoảng 806 tỷ đồng, hoàn thành 100,8% dự toán thu được giao.

Cùng với triển khai các giải pháp đã đề ra, Cục Thuế tỉnh sẽ áp dụng các biện đôn đốc thu nợ theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế, Quy trình xử lý nợ thuế của Tổng cục Thuế. Tích cực, chủ động phối hợp trong công tác quản lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thu ngân sách. Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, các ngân hàng thương mại, Kho bạc Nhà nước, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án để nắm bắt tình hình giải ngân, thanh toán để đôn đốc nộp thuế vào ngân sách nhà nước.../.

Hoàng Vũ

Xem thêm