Chủ động hỗ trợ các nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án đầu tư ngoài ngân sách

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 04/01, đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Kạn chủ trì cuộc họp Tổ công tác đặc biệt giải quyết tồn tại, vướng mắc các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh.
Quang cảnh buổi họp.

Quang cảnh buổi họp.

Theo báo cáo tại cuộc họp, đến thời điểm 30/11/2023 trên địa bàn tỉnh có 177 dự án ngoài ngân sách, bao gồm 14 dự án trong khu công nghiệp và 163 dự án ngoài khu công nghiệp với tổng mức đầu tư hơn 18.000 tỷ đồng. Trong đó, 93 dự án đã hoàn thành đi vào hoạt động; 15 dự án đã ngừng hoạt động/chấm dứt hoạt động; 69 dự án đang triển khai thực hiện thủ tục đầu tư hoặc đang xây dựng cơ bản.

Đại diện lãnh đạo Trung tâm Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp (Sở Kế hoạch và Đầu tư) báo cáo tại cuộc họp.

Đại diện lãnh đạo Trung tâm Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp (Sở Kế hoạch và Đầu tư) báo cáo tại cuộc họp.

Đối với các dự án chậm tiến độ do còn tồn tại, vướng mắc, Trung tâm Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp đã tiếp nhận, đánh giá phân loại từng dự án, từ đó tổng hợp, tham mưu Tổ công tác trực tiếp chỉ đạo, giải quyết.

Các đại biểu dự họp.

Các đại biểu dự họp.

Các đại biểu dự họp đã tập trung thảo luận cụ thể những khó khăn, vướng mắc của từng dự án, đồng thời đề xuất giải pháp tháo gỡ. Hầu hết các ý kiến đều nhất trí đối với những dự án kéo dài, xét thấy chủ đầu tư không đủ năng lực thì cần khẩn trương thực hiện các thủ tục để chấm dứt dự án. Về những vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, đề nghị các địa phương phải chủ động giúp các doanh nghiệp hơn nữa để sớm triển khai đưa dự án vào hoạt động.

Lãnh đạo huyện Bạch Thông phát biểu ý kiến.

Lãnh đạo huyện Bạch Thông phát biểu ý kiến.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên yêu cầu các thành viên Tổ công tác đặc biệt theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động rà soát, đôn đốc, phối hợp, hỗ trợ các nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án; quyết liệt, chủ động, kịp thời tháo gỡ nhanh nhất những khó khăn, vướng mắc về các thủ tục liên quan thuộc lĩnh vực phụ trách.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên kết luận cuộc họp.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên kết luận cuộc họp.

Đối với từng dự án cụ thể, trên cơ sở những ý kiến trao đổi, đề xuất tại cuộc họp, các địa phương chủ động phối hợp với ngành chuyên môn khẩn trương tổ chức họp bàn thống nhất phương án giải quyết, nhất là những vấn đề liên quan đến giải phóng mặt bằng, đất rừng tự nhiên; giải quyết các vấn đề đảm bảo hài hòa lợi ích của người dân và doanh nghiệp./.

Xem thêm