Tài chính - Ngân hàng:

Cho vay ưu đãi theo Nghị định 28: Tiếp sức cho người dân vùng khó khăn

Nghị định 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS-MN) giai đoạn từ năm 2021- 2030, giai đoạn I từ năm 2021- 2025 mở ra cơ hội nâng cao đời sống vùng đồng bào DTTS-MN trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Cho vay ưu đãi theo Nghị định 28: Tiếp sức cho người dân vùng khó khăn ảnh 1
Người dân vay vốn theo Nghị định 28/2022/NĐ-CP tại Phòng giao dịch NHCSXH huyện Bạch Thông.

Anh Trương Văn Dần, sinh năm 1980, ở thôn Ngoàn, xã Nguyên Phúc (Bạch Thông) cho biết: Được tuyên truyền, hướng dẫn về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi (MN), gia đình xin vay 65 triệu đồng, thời hạn vay 120 tháng từ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Bạch Thông. Nguồn vốn này gia đình đầu tư trồng cây mơ và trồng rừng, chăm sóc rừng mỡ. Nếu không có nguồn vốn này thì gia đình gặp nhiều khó khăn để đầu tư phát triển kinh tế.

Còn anh Đỗ Hữu Tuyến, sinh năm 1982, ở thôn Quăn, xã Nguyên Phúc (Bạch Thông) thì cho biết: Căn nhà gia đình đang ở là nhà gỗ, đã xuống cấp. Được tuyên truyền, hướng dẫn nên gia đình xin vay 40 triệu đồng, thời gian vay 180 tháng. Từ số tiền này cộng với tiền gia đình tích cóp được, vay mượn thêm... được dùng để làm ngôi nhà mới với diện tích xây dựng 45m2.

Anh Trương Văn Dần và anh Đỗ Hữu Tuyến là hai trường hợp đầu tiên được giải ngân theo Nghị định 28/2022/NĐ-CP. Tính đến hết ngày 15/11, toàn tỉnh có 13 trường hợp được giải ngân với tổng số tiền là 630 triệu đồng.

Nghị định 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn từ năm 2021 - 2030, giai đoạn I từ năm 2021 - 2025 là một trong số các chương trình cho vay theo Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ.

Các đối tượng được thụ hưởng chính sách cho vay theo Nghị định 28/2022/NĐ-CP được chia làm các nhóm chính (tất cả đều phải là hộ nghèo DTTS hoặc hộ nghèo dân tộc Kinh cư trú hợp pháp ở xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào DTTS và MN), gồm: Cho vay hỗ trợ đất ở; mức cho vay tối đa 50 triệu đồng/hộ, thời hạn cho vay không quá 15 năm với lãi suất 3%/năm. Đối tượng được cho vay hỗ trợ nhà ở; mức cho vay tối đa 40 triệu đồng/hộ, thời hạn cho vay không quá 15 năm với lãi suất 3%/năm. Đối tượng được vay vốn hỗ trợ đất sản xuất được vay tối đa 77,5 triệu đồng/hộ, cho vay hỗ trợ chuyển đổi nghề tối đa bằng mức cho vay phục vụ sản xuất, kinh doanh đối với hộ nghèo (hiện nay là 100 triệu đồng/hộ); thời hạn cho vay không quá 10 năm, với lãi suất cho vay bằng 50% lãi suất cho vay hộ nghèo (lãi suất cho vay hộ nghèo hiện nay là 6,6%/năm).

Ngoài ra, đối tượng được vay vốn hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị là hộ nghèo; hộ cận nghèo; doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) tham gia vào chuỗi giá trị có từ 70% tổng số lao động trở lên là người DTTS. Mức cho vay đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng hiện hành theo quy định cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo (hiện nay là 100 triệu đồng/hộ). Mức cho vay đối với doanh nghiệp, HTX tối đa là 2 tỷ đồng/khách hàng, thời hạn không quá 5 năm...

Nguồn vốn mà NHCSXH Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn được giao để thực hiện chương trình tín dụng ưu đãi theo Nghị định 28/2022/NĐ-CP trong năm 2022 là 34 tỷ đồng. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân nên đến đầu tháng 11 mới bắt đầu triển khai cho vay.

Theo Phó Giám đốc NHCSXH Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn Hoàng Đình Nhuận, do việc ban hành văn bản hướng dẫn của các bộ, ban, ngành trong việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn từ năm 2021 - 2030 còn chung chung. Quá trình triển khai phải phối hợp với nhiều sở, ngành và việc thực hiện rà soát, tổng hợp, phê duyệt danh sách đối tượng thụ hưởng tại các địa phương còn chậm, đặc biệt là tại cấp xã. Vì thế nên ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân chung.  

Thời gian tới, NHCSXH Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn bám sát chỉ tiêu kế hoạch được Tổng Giám đốc NHCSXH giao, tập trung nhân lực, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương các cấp để chỉ đạo quyết liệt việc rà soát, tổng hợp và phê duyệt danh sách các đối tượng thụ hưởng. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành của tỉnh kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở... phấn đấu thực hiện đạt mức cao nhất./.

Hoàng Vũ

Xem thêm