Chợ thị trấn Bằng Lũng được phép hoạt động trở lại

Căn cứ tình hình công tác phòng, chống dịch Covid-19, UBND huyện Chợ Đồn vừa có chỉ đạo cho phép chợ thị trấn Bằng Lũng tiếp tục hoạt động trở lại.

Trước đó, ngày 21/02, chợ thị trấn Bằng Lũng phải tạm dừng hoạt động do phát hiện các ca nhiễm Covid-19 là tiểu thương buôn bán ở chợ.

Đến nay, ngành chức năng đã cơ bản rà soát, truy vết, phát hiện được các ca dương tính với Covid-19 tại chợ và các trường hợp F1, F2 liên quan. Chợ thị trấn Bằng Lũng đã đủ điều kiện an toàn để hoạt động trở lại. Trước khi tiếp tục họp chợ, Ban Quản lý chợ đã thực hiện vệ sinh, khử khuẩn, đảm bảo an toàn cho các tiểu thương, hộ kinh doanh trở lại buôn bán; quán triệt tiểu thương, người dân nâng cao ý thức, chấp hành nghiêm nguyên tắc 5K của Bộ Y tế./.

Phương Thùy

Xem thêm