Chợ Mới: Xây dựng 25 tuyến đường lâm nghiệp

Giai đoạn 2021 - 2025, huyện Chợ Mới được UBND tỉnh phê duyệt đầu tư 35 tuyến đường lâm nghiệp với chiều dài hơn 77km. Tuy nhiên, do những vướng mắc về giải phóng mặt bằng, lựa chọn tuyến nên đến nay huyện chỉ được phê duyệt đầu tư 25 tuyến.

Tuyến đường Khuổi Lầy - Khuổi Ngùn - Nà Pắp, xã Như Cố đang triển khai xây dựng. ảnh 1
Tuyến đường Khuổi Lầy - Khuổi Ngùn - Nà Pắp, xã Như Cố đang triển khai xây dựng.

Tổng chiều dài 25 tuyến khoảng 48km, với tổng vốn đầu tư gần 18 tỷ đồng, nguồn ngân sách Trung ương. Các tuyến đường được xây dựng theo tiêu chuẩn thiết kế đường giao thông nông thôn loại C. Hiện nay, đơn vị thi công đang tập trung triển khai xây dựng, phấn đấu hoàn thành theo kế hoạch đề ra.

Việc đầu tư xây dựng các tuyến đường lâm nghiệp sẽ tăng khả năng cơ giới hóa giúp giảm chi phí, tăng giá trị kinh tế rừng, tạo mối liên kết giữa người trồng rừng với doanh nghiệp, tạo vùng nguyên liệu phục vụ chế biến gỗ, đồng thời giúp công tác tuần tra, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng thuận lợi hơn, góp phần phát triển rừng bền vững./.

Lý Dũng

Xem thêm