Chợ Mới: Triển khai thực hiện 6 dự án liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

UBND huyện Chợ Mới vừa tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện dự án liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp năm 2021.

UBND huyện Chợ Mới vừa tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện dự án liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp năm 2021.

Chợ Mới: Triển khai thực hiện 6 dự án liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp ảnh 1

UBND huyện Hội nghị triển khai thực hiện dự án trên.

Theo Quyết định số 2316/QĐ-UBND của UBND tỉnh, huyện Chợ Mới có 6 dự án được phê duyệt về liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp năm 2021, gồm: Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm chè trung du, chè Shan tuyết (Công ty Cổ phần Mộc Linh Bắc Kạn) được thực hiện tại các xã Yên Cư, Yên Hân, Như Cố, Quảng Chu với quy mô 200ha; Dự án Mơ vàng (HTX Đoàn Kết) tại xã Cao Kỳ, quy mô 20ha; Dự án liên kết sản xuất, chế biến gắn với tiêu thụ sản phẩm tinh dầu quế (HTX Sao Mai, Yên Hân) bao tiêu sản phẩm từ cây quế diện tích từ 50 - 150ha; Dự án mướp đắng rừng (HTX Thanh niên Như Cố) với quy mô 5ha ở các xã Như Cố, Bình Văn, Yên Hân, Yên Cư; Dự án gà lông màu thương phẩm (HTX Mai Lạp) quy mô thực hiện 5.000 con tại Mai Lạp, Yên Hân, Thanh Thịnh và Dự án bò thương phẩm (HTX Thanh Long - HTX bò Mông số 5), quy mô 200 con tại xã Bình Văn.

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND huyện yêu cầu Phòng NN&PTNT huyện căn cứ vào các ý kiến của các HTX cần điều chỉnh lại một số mục tiêu, quy mô của dự án cho phù hợp; tham mưu cho UBND huyện thành lập tổ tư vấn, giám sát nhằm hỗ trợ cho các HTX trong hoạt động sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả. Còn đối với các chủ đầu tư, cần sớm lập dự toán chi tiết theo hướng dẫn văn bản của tỉnh, Trung ương./.


 Lý Dũng

Xem thêm