Chợ Mới: Triển khai một cửa điện tử liên thông dịch vụ cấp điện mới

Thực hiện Nghị quyết số 19 - 2017/NQ- CP ngày 6/2/2017 của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đáp ứng tối đa tiện ích sử dụng điện. Mới đây Điện lực huyện Chợ Mới đã phối họp với UBND huyện Chợ Mới triển khai một cửa điện tử liên thông dịch vụ cấp điện mới.

Thực hiện Nghị quyết số 19 - 2017/NQ- CP ngày 6/2/2017 của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đáp ứng tối đa tiện ích sử dụng điện. Mới đây Điện lực huyện Chợ Mới đã phối họp với UBND huyện Chợ Mới triển khai một cửa điện tử liên thông dịch vụ cấp điện mới.

Ra mắt một cửa điện tử liên thông dịch vụ cấp điện mới tại Chợ Mới.
Ra mắt một cửa điện tử liên thông dịch vụ cấp điện mới tại Chợ Mới.

Theo đó, một cửa điện tử liên thông dịch vụ cấp điện mới được đặt tại Trung tâm giao dịch một cửa của huyện Chợ Mới. Tại đây Điện lực Chợ Mới bố trí một quầy giao dịch và cán bộ trực tiếp giải quyết tất cả các dịch vụ, những kiến nghị, đề xuất của người dân liên quan đến lĩnh vực điện qua một cửa điện tử liên thông. Qua đó, UBND huyện Chợ Mới cũng sẽ giám sát được việc triển khai cung cấp dịch vụ của ngành điện nhằm minh bạch hoá các dịch vụ và phát triển khách hàng mới, tạo thuận lợi cho người dân trong quá trình tham gia sử dụng các dịch vụ của ngành điện./.

Hà Thanh

Xem thêm