Chợ Mới: Trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà nhân ái

Ngày 18/01, Huyện đoàn Chợ Mới phối hợp với Chi nhánh VNPT Vinaphone huyện tổ chức trao tặng kinh phí 249 triệu đồng hỗ trợ xây dựng 3 ngôi nhà nhân ái trên địa bàn.

Đại diện Huyện đoàn Chợ Mới và Chi nhánh VNPT Vinaphone huyện bàn giao kinh phí xây dựng nhà cho hộ gia đình bà Hà Thị Thảo, thôn Nà Nâm, xã Thanh Thịnh
Đại diện Huyện đoàn Chợ Mới và Chi nhánh VNPT Vinaphone huyện bàn giao kinh phí xây nhà cho gia đình bà Hà Thị Thảo, thôn Nà Nâm, xã Thanh Thịnh.

Cụ thể, 3 hộ được hỗ trợ xây dựng nhà gồm: Hà Văn Đín, thôn Nà Ngài, xã Thanh Thịnh; Hà Thị Thảo, thôn Nà Nâm, xã Thanh Thịnh; Dương Thị Giang, thôn Làng Chẽ, xã Quảng Chu. Mỗi hộ được hỗ trợ 83 triệu đồng.

Kinh phí hỗ trợ xây dựng từ nguồn quỹ Chương trình "#Thank you, VietNam!" do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tổng Công ty Dịch vụ viễn thông (VNPT Vinaphone) phát động nhằm xây dựng nhà nhân ái cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên khắp Việt Nam. Theo đó, năm 2021 toàn tỉnh được hỗ trợ xây dựng 16 nhà nhân ái./.

Huyền Thương

Xem thêm