Chợ Mới: Tổng kết Đề án số 07 của BTV Tỉnh ủy

Sáng 22/9, Huyện ủy Chợ Mới tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án số 07-ĐA/TU của BTV Tỉnh ủy Bắc Kạn về “Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quán triệt, học tập và tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng giai đoạn 2017- 2022”.

Chợ Mới: Tổng kết Đề án số 07 của BTV Tỉnh ủy ảnh 1
Các tập thể tiêu biểu, điển hình trong thực hiện đề án.

Sau 5 năm thực hiện Đề án 07-ĐA/TU, huyện đã tổ chức 486 hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng cho hơn 39.000 lượt người tham dự với nhiều hình thức phù hợp; có 14/14 xã thị trấn có hệ thống loa truyền thanh để tuyên truyền, huyện lắp đặt 02 điểm cầu truyền hình trực tuyến cấp huyện, 14 điểm cầu truyền hình trực tuyến cấp xã để phục vụ hội nghị trực tuyến...

Kết quả thực hiện các mục tiêu của Đề án: Áp dụng tổ chức, học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng bằng hình thức trực tuyến đến 100% các xã, thị trấn trên địa bàn; 90% cán bộ, đảng viên (không kể đảng viên miễn sinh hoạt) tham gia học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng; 80% đoàn viên, hội viên và Nhân dân biết về nghị quyết, chỉ thị và nắm được những điểm mới, cốt lõi của một số nghị quyết, chỉ thị liên quan trực tiếp cuộc sống của người dân; 100% báo cáo viên các cấp được cung cấp thông tin và tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ hằng năm; 100% tổ chức cơ sở đảng xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng kịp thời, phù hợp với tình hình thực tiễn; 90% bí thư cấp ủy, đảng viên là người đứng đầu cơ quan, đơn vị có kế hoạch hành động cá nhân thực hiện nghị quyết theo quy định của Đảng và hướng dẫn của cấp trên; 100% cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong huyện xây dựng chương trình, kế hoạch và thực hiện kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết, chỉ thị của Đảng hằng năm.

Dịp này, huyện Chợ Mới đã khen thưởng 04 tập thể, 07 cá nhân tiêu biểu, điển hình vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện tốt Đề án số 07-ĐA/TU./.

Lý Dũng