Chợ Mới tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI)

Huyện ủy Chợ Mới vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Chợ Mới tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) ảnh 1
Đồng chí Triệu Đức Văn, Bí thư Huyện ủy trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8.

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, các chi, đảng bộ trực thuộc huyện đã xây dựng kế hoạch quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết; tổ chức học tập, quán triệt đảm bảo thiết thực, hiệu quả gắn với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia hội nghị tại cấp huyện đạt 94,6%; tại các chi, đảng bộ cơ sở đạt 96%; hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở không ngừng được củng cố, kiện toàn; năng lực lãnh đạo của các tổ chức đảng, đảng viên và trình độ của đội ngũ cán bộ các cấp không ngừng được nâng lên.

Cấp ủy, chính quyền các cấp, chỉ huy các đơn vị đã tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo các cuộc luyện tập, diễn tập; từng bước hoàn thiện về cơ chế, phương án, nâng cao khả năng hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng; kết quả các cuộc luyện tập, diễn tập đạt 100% kế hoạch. 

Vai trò nòng cốt của lực lượng Quân sự, Công an được phát huy. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, đời sống Nhân dân từng bước được nâng lên; quốc phòng, an ninh đảm bảo; lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới.

Tại Hội nghị, có 03 tập thể và 03 cá nhân được tặng Giấy khen có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI./.

Lý Dũng

Xem thêm