Chợ Mới tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

0Sáng 30/8, UBND huyện Chợ Mới tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

0Sáng 30/8, UBND huyện Chợ Mới tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Lãnh đạo huyện Chợ Mới tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới.
Lãnh đạo UBND huyện Chợ Mới tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, UBND huyện đã thành lập Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc, ban hành quy chế hoạt động, xây dựng kế hoạch thực hiện hằng năm, kế hoạch tổ chức thực hiện xây dựng các xã về đích theo lộ trình. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, điều hành của tỉnh, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đã được huyện triển khai đồng bộ, có sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền và quần chúng nhân dân.

Sau 10 năm triển khai thực hiện, chương trình đã làm thay đổi tích cực bộ mặt nông thôn trên địa bàn huyện. Hệ thống các công trình giao thông, điện lưới quốc gia, trường học, cơ sở y tế, công trình thủy lợi phục vụ sản xuất, hệ thống thông tin – truyền thông được đầu tư xây dựng khang trang... Nhiều nội dung hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội được triển khai đồng bộ như: Chương trình phát triển cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao; hỗ trợ phát triển sản xuất; các chương trình khuyến nông - khuyến lâm; Chương trình thực hiện cải tạo đất trồng lúa theo Nghị định 35 của Chính phủ; chương trình xóa nhà tạm; chương trình giảm nghèo...

Ngoài ra, huyện thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, sản xuất hàng hóa như chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (gọi tắt là OCOP) nhằm xây dựng các sản phẩm chủ lực của địa phương, tạo sức cạnh tranh cao, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững. Năm 2018, có 5 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 3 sao cấp tỉnh là: chè Shan tuyết, mật ong, bún khô, trà mướp đắng rừng và chè trung du. Năm 2019, có 15 tổ chức, cá nhân tham gia với 18 sản phẩm. Nhờ đó đời sống của người dân từng bước được nâng cao. Đến nay huyện có 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 168 tiêu chí đã đạt, bình quân mỗi xã đạt 11,2 tiêu chí.

Bên cạnh kết quả đạt được, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của huyện vẫn còn hạn chế, tiến độ thực hiện một số công trình xây dựng cơ bản còn chậm, vướng mắc về thủ tục hồ sơ, năng lực của cán bộ phụ trách chương trình còn hạn chế, phần lớn là kiêm nhiệm. Tiến độ giải ngân, thanh quyết toán các nguồn vốn còn chậm. Một số xã chưa cập nhật kịp thời các văn bản mới trong công tác xây dựng nông thôn mới, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới còn thiếu cụ thể. Công tác tuyên truyền chưa thực sự sâu rộng, nhiều sản phẩm nông nghiệp phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Thời gian tới, Ban chỉ đạo của huyện tiếp tục phân công các thành viên phụ trách xã tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện kế hoạch được giao. Chú trọng tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, từ đó tích cực tham gia đóng góp kinh phí, công sức, đất đai, tài sản để xây dựng nông thôn mới. Tăng cường huy động các nguồn lực từ Trung ương, tỉnh, huyện, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và nhân dân đóng góp kinh phí, vật lực đầu tư cho xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã biểu dương những kết quả đạt được trong quá trình xây dựng nông thôn mới của huyện Chợ Mới. Đồng thời chỉ ra rằng hạn chế lớn nhất hiện nay là chưa thực sự đưa chương trình xây dựng nông thôn mới trở thành một nhu cầu của cấp ủy, chính quyền và nhân dân. Tư duy sản xuất của người dân chưa thay đổi kịp với nhu cầu thực tế hiện nay. Đồng chí đề nghị trong tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, huyện Chợ Mới cần phải xác định lựa chọn cái gì làm trọng tâm, từ đó chỉ đạo thực hiện. Trong xây dựng nông thôn mới cần xác định mục tiêu cụ thể của chương trình, trên cơ sở đó ưu tiên các nguồn lực đầu tư, hỗ trợ, tuyên truyền nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy sản xuất của người dân. Tiếp tục phát huy lợi thế sẵn có, đầu tư nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng thế mạnh của địa phương. Cấp ủy, chính quyền địa phương cần đưa các chỉ tiêu cụ thể ra bàn bạc một cách có trách nhiệm và đưa vào nghị quyết để thực hiện.

Nhân dịp này, UBND huyện đã tặng Giấy khen cho 13 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Chợ Mới chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020"./.

Hà Thanh

Xem thêm