Chợ Mới tổ chức Ngày hội việc làm, tư vấn hướng nghiệp năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
BBK -  Dự kiến ngày 15/12, huyện Chợ Mới tổ chức Ngày hội việc làm, tư vấn hướng nghiệp năm 2023. 
Khu công nghiệp Thanh Bình huyện Chợ Mới là một trong những nơi để người lao động lựa chọn

Khu công nghiệp Thanh Bình huyện Chợ Mới là một trong những nơi để người lao động lựa chọn

Sự kiện có sự tham dự của người dân đến từ các xã, thị trấn trong huyện, độ tuổi từ 18 – 45, có nhu cầu và nguyện vọng về việc làm.

Ngày hội việc làm, tư vấn hướng nghiệp có quy mô dự kiến 10 - 14 gian hàng tuyển dụng. Ngày 15/12 tổ chức tại Trường THPT Chợ Mới, phục vụ cho địa bàn thị trấn Đồng Tâm và các xã Quảng Chu, Như Cố, Thanh Thịnh, Nông Hạ, Cao Kỳ, Hòa Mục, Tân Sơn, Thanh Mai, Thanh Vận, Mai Lạp, Trung tâm GDNN - GDTX huyện.

Ngày hội việc làm là nơi thông tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước; nâng cao nhận thức của các tổ chức, người lao động về học nghề, giải quyết việc làm; cung cấp cơ hội việc làm cho người lao động; nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, các tổ chức, cá nhân về lao động việc làm và đào tạo nghề; thu hút các đơn vị có nhu cầu tuyển dụng việc làm trong, ngoài tỉnh và thị trường đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài nhằm giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương./.

Xem thêm