Chợ Mới tổ chức Diễn đàn trẻ em năm 2022

Trong các ngày 28, 29/6, UBND huyện Chợ Mới tổ chức Diễn đàn trẻ em năm 2022 với chủ đề "Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em”.

Chợ Mới tổ chức Diễn đàn trẻ em năm 2022 ảnh 1
Trẻ em đặt câu hỏi với lãnh đạo, các phòng, ban, ngành của huyện Chợ Mới.

Tham dự diễn đàn, 56 trẻ em đại diện cho hơn 10.000 trẻ em trên địa bàn huyện và 14 anh, chị phụ trách trẻ em đã được tập huấn về quyền trẻ em và phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em; thảo luận, đặt câu hỏi và được lãnh đạo huyện, các phòng, ban, ngành, đoàn thể giải đáp về các vấn đề trẻ em quan tâm như: Quyền của trẻ em và công tác bảo vệ, phòng chống xâm hại, bạo lực trẻ em...

Thông qua Diễn đàn nhằm tạo cơ hội để trẻ em được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng của mình về các vấn đề liên quan đến trẻ em, qua đó các cấp, ngành kịp thời chỉ đạo, định hướng và có những giải pháp thích hợp để trẻ em được học tập, vui chơi, sống trong môi trường an toàn và phát triển toàn diện. Bên cạnh đó, Diễn đàn nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của tổ chức, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương, nhà trường, gia đình và xã hội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, đặc biệt là công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

Diễn đàn đã bầu chọn 08 trẻ em tiêu biểu xuất sắc tham dự Diễn đàn trẻ em cấp tỉnh; tặng quà cho 56 trẻ em tham dự Diễn đàn năm 2022./. 

L.D

Xem thêm