Chợ Mới tích cực chuẩn bị cho công tác trồng rừng năm 2013

Vụ trồng rừng năm 2013, huyện Chợ Mới được giao kế hoạch 1.680 ha, đến nay huyện đã tiến hành thiết kế đạt 1.208 ha, còn trên 400 ha phải chờ các hộ khai thác rừng keo mới có thể thiết kế.

Vụ trồng rừng năm 2013, huyện Chợ Mới được giao kế hoạch 1.680 ha, đến nay huyện đã tiến hành thiết kế đạt 1.208 ha, còn trên 400 ha phải chờ các hộ khai thác rừng keo mới có thể thiết kế.

Ban Quản lý dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất của huyện đã tổ chức gieo ươm cây giống từ cuối tháng 11 đối với cả giống keo và mỡ, số lượng giống phục vụ cho vụ trồng rừng năm nay đã chuẩn bị được trên 2 triệu bầu.

Vườm ươm quế hiện đã phát triển 4 đến 5 lá.
Vườm ươm cây giống phục vụ cho vụ trồng rừng năm 2013 hiện đã phát triển 4 đến 5 lá.


Để đáp ứng số lượng cây giống, Ban Quản lý dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất của huyện tiếp tục phát triển, mở rộng hệ thống vườm ươm đến một số hộ dân trên địa bàn huyện. Dự kiến từ nay đến hết tháng 12, các địa phương sẽ tiến hành thiết kế đảm bảo đủ diện tích theo kế hoạch./.

Tin, ảnh:Thu Trang

Xem thêm