Chợ Mới tích cực chăm sóc lúa mùa

Vụ mùa năm 2022 huyện Chợ Mới gieo cấy được 1.612ha lúa, vượt so với kế hoạch. Hiện cây lúa sinh trưởng, phát triển tốt, người dân đang tích cực chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh gây hại.

Nông dân xã Nông Hạ chăm sóc lúa mùa. ảnh 1
Nông dân xã Nông Hạ chăm sóc lúa mùa.

Giống được sử dụng phổ biến là Bao thai, Khang dân, lúa nếp và một số giống lúa lai… Ngay sau khi gieo cấy xong, người dân tập trung bón phân, làm cỏ, sục bùn để cây lúa sinh trưởng phát triển tốt. Cơ quan chuyên môn của huyện đã phối hợp với các xã hướng dẫn nông dân chăm bón, đảm bảo cây lúa có khả năng chống chịu sâu bệnh.

Riêng các trà lúa mùa, do gieo cấy sớm để trồng cây vụ đông nên thời điểm này lúa đang phát triển mạnh, một số diện tích người dân đã làm cỏ đợt hai. Cùng với chăm sóc lúa, bà con tập trung trồng, chăm sóc cây màu, phấn đấu vụ mùa đạt năng suất và sản lượng cao./.

L.D

Xem thêm