Chợ Mới thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp

Những năm gần đây, huyện Chợ Mới đã triển khai lồng ghép nhiều chính sách hỗ trợ cá nhân, doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển nông nghiệp, bước đầu mang lại kết quả tích cực, góp phần thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp của huyện.

Những năm gần đây, huyện Chợ Mới đã triển khai lồng ghép nhiều chính sách hỗ trợ cá nhân, doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển nông nghiệp, bước đầu mang lại kết quả tích cực, góp phần thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp của huyện.

Những năm qua huyện Chợ Mới đã thực hiện cải tạo, trồng mới được 50ha cây mơ phục vụ nguyên liệu cho công nghiệp chế biến.
Huyện Chợ Mới đã hỗ trợ cải tạo, trồng mới 50ha cây mơ phục vụ nguyên liệu cho công nghiệp chế biến.

Với mục tiêu xây dựng và phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng khoa học công nghệ, tiến bộ kỹ thuật, từng bước thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp, những năm qua hàng loạt các chính sách hỗ trợ từ các chương trình, dự án đã và đang được huyện Chợ Mới triển khai, tạo động lực thúc đẩy sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện phát triển.

Giai đoạn 2016-2020, huyện đã triển khai lồng ghép nhiều chính sách hỗ trợ từ các chương trình, dự án của Trung ương, của tỉnh. Theo đó, dựa trên việc định hướng quy hoạch phát triển vùng kinh tế tập trung, từng loại cây trồng cụ thể, huyện đã ưu tiên nguồn lực để hỗ trợ Nhân dân về giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật bằng các mô hình đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình xóa đói giảm nghèo. Đơn cử, huyện đã sử dụng nguồn vốn từ các chương trình, dự án hỗ trợ giống, kỹ thuật để Nhân dân cải tạo, thâm canh, đưa giống chè chất lượng cao vào sản xuất, xây dựng mô hình sản xuất chè theo tiêu chuẩn nông nghiệp sạch VietGAP; hỗ trợ máy móc, thiết bị sao sấy chè cho các HTX. Năm 2020, huyện đã hỗ trợ Nhân dân kinh phí mua giống để trồng 12,3ha cam Xã Đoài; năm 2017 phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ triển khai trồng 05ha cây bưởi Diễn tại xã Cao Kỳ.

Huyện còn sử dụng lồng ghép vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để hỗ trợ phát triển mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất rau, củ, quả tại xã Như Cố và thị trấn Đồng Tâm. Triển khai chương trình hỗ trợ Nhân dân cải tạo, nâng cao chất lượng đất chuyên trồng lúa nước theo Nghị định số 35 của Chính phủ; trong đó hỗ trợ giống lúa mới, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, tập huấn khoa học kỹ thuật trực tiếp trên đồng ruộng.

Cùng với đó, huyện Chợ Mới còn thực hiện ký kết với một số doanh nghiệp lớn như Công ty Misaki Việt Nam, Công ty TNHH Orion Vina, Công ty TNHH Dịch vụ Thanh Nhàn để phát triển trồng, bao tiêu nguyên liệu quả mơ, gừng, củ khoai tây trắng, củ khoai môn tím cho Nhân dân các xã Tân Sơn, Cao Kỳ, Hòa Mục, Như Cố và thị trấn Đồng Tâm.

5 năm qua, nhiều chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp đã đi vào cuộc sống và chứng minh được hiệu quả kinh tế, tạo động lực thúc đẩy quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp của huyện. Giai đoạn 2016-2020, toàn huyện có 420ha đất ruộng 2 vụ được thâm canh, chuyên canh cho thu nhập đạt trên 100 triệu đồng/ha trở lên; cải tạo và trồng mới 98ha chè; 13ha chè Shan Tuyết đã được cấp Giấy chứng nhận VietGAP, phát triển 10ha chè trung du theo mô hình nông nghiệp sạch VietGAP.

Từ năm 2019 đến nay, toàn huyện trồng mới được 44,6ha cây ăn quả; cải tạo trồng mới 50ha cây mơ tại các xã Hòa Mục, Tân Sơn, Cao Kỳ. Huyện đã xây dựng được các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung như: Vùng sản xuất rau, củ, quả an toàn tại xã Như Cố, thị trấn Đồng Tâm; vùng thâm canh cây chè tại các xã Thanh Thịnh, Như Cố, Quảng Chu, thị trấn Đồng Tâm; vùng trồng cây ăn quả tại các xã phía Tây và trung tâm. Năng suất, chất lượng, giá trị kinh tế của nông sản từng bước được nâng lên.

Nhờ liên kết tiêu thụ nên một số sản phẩm nông sản của huyện đã và đang có đầu ra ổn định. Riêng năm 2019, Công ty TNHH Misaki Việt Nam thu mua khoảng 500 tấn mơ trên địa bàn huyện phục vụ cho chế biến, xuất khẩu sản phẩm ô mai mơ và mơ muối sang thị trường Nhật Bản. Cũng trong năm này, Công ty TNHH Orion Vina thu mua gần 300 tấn khoai tây lòng trắng cho Nhân dân xã Như Cố và thị trấn Đồng Tâm. Nhiều nông sản khác như bí đỏ, ớt, rau xanh, dưa các loại cũng đã được liên kết tiêu thụ thông qua các HTX trên địa bàn./.

H. Thanh

Xem thêm