Chợ Mới tập trung chăm sóc cây trồng vụ mùa

Thời điểm này, huyện Chợ Mới gieo cấy trên 1.600ha lúa, đạt trên 97% kế hoạch; cây ngô trồng trên 300ha, đạt gần 50% kế hoạch. Một số cây màu khác đang được nông dân tích cực gieo trồng, phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra.

Chợ Mới tập trung chăm sóc cây trồng vụ mùa ảnh 1
Nông dân xã Cao Kỳ phun thuốc phòng trừ sâu bệnh trên trà lúa mùa sớm.

Để đảm bảo năng suất và sản lượng cây trồng vụ mùa, huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn tuyên truyền, hướng dẫn nông dân chủ động chăm sóc, bón phân cho lúa kịp thời, đúng kỹ thuật để cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt; phun thuốc phòng trừ sâu, bệnh hại, làm cỏ, sục bùn để cây lúa dễ dàng hấp thu chất dinh dưỡng trong đất.

Chợ Mới tập trung chăm sóc cây trồng vụ mùa ảnh 2
Nông dân thôn Bản Phố, xã Cao Kỳ làm đất trồng cây ớt.

Theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn, vụ mùa thường xuất hiện nhiều loại sâu bệnh gây hại do thời tiết diễn biến bất thường, mưa, nắng xen kẽ. Do vậy, để đảm bảo đạt năng suất và sản lượng cây trồng vụ mùa, bà con nông dân cần chủ động thăm đồng, phát hiện kịp thời diện tích bị nhiễm sâu, bệnh hại để có các biện pháp phòng trừ kịp thời./.

Lý Dũng

Xem thêm