Chợ Mới sau 01 năm thực hiện Nghị quyết số 04 về phát triển sản xuất theo chuỗi một số sản phẩm nông, lâm nghiệp chủ lực

Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HU ngày 15/12/2020 về phát triển sản xuất theo chuỗi một số sản phẩm nông, lâm nghiệp chủ lực để nâng cao đời sống khu vực nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, huyện Chợ Mới đã đạt những kết quả quan trọng, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn.

Ngay sau khi Nghị quyết số 04-NQ/HU được ban hành, BTV Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy, đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo UBND huyện, các đơn vị, địa phương phát huy vai trò của người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu, cá nhân các đồng chí Ủy viên BTV, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện trong công tác chỉ đạo phát triển sản xuất các cây trồng chủ lực để nâng cao hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập cho người dân gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; xây dựng được một số mô hình liên kết với các công ty có đủ năng lực, cùng với Nhân dân mở rộng vùng sản xuất tạo vùng nguyên liệu cho các doanh nghiệp, tăng thu nhập cho người dân tham gia liên kết.

Qua một năm thực hiện Nghị quyết, huyện Chợ Mới đã đạt được một số kết quả như: Về phát triển sản phẩm gỗ rừng trồng, trong năm qua toàn huyện trồng mới được 1.262ha rừng, đạt 126,29% chỉ tiêu nghị quyết. Bên cạnh đó, thực hiện Dự án KFW8, đến nay huyện đã đo đạc diện tích dự án 987ha; đánh dấu cây tỉa thưa đạt hơn 700ha và trồng cây bản địa gồm lim xanh, dổi xanh, trám trắng dưới tán rừng keo hơn 37ha.

Về phát triển sản phẩm cây chè, đến nay toàn huyện có tổng diện tích là 775ha, trong đó diện tích cho thu hoạch 372ha. Từ năm 2020 đến nay, huyện đã chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm cây chè tại một số địa phương như: Cải tạo thâm canh và cấp giấy chứng nhận VietGAP 40ha chè Shan tuyết tại các xã Yên Cư, Yên Hân và hơn 23ha chè trung du tại xã Như Cố. Cùng với đó, huyện cũng đã xây dựng nhãn hiệu tập thể Chè Shan tuyết, thực hiện cấp bao bì cho các hợp tác xã tại xã Yên Hân và Yên cư để sử dụng.

Đối với phát triển cam, quýt, hiện nay loại cây ăn quả này chủ yếu được trồng ở các xã Thanh Mai, Mai Lạp... với diện tích khoảng 288ha, trong đó khoảng 278ha đang cho thu hoạch. Ngoài ra, các địa phương như xã Thanh Mai, Nông Hạ trồng thí điểm loại quýt chum có giá trị kinh tế cao với diện tích 1,8ha.

Cây mơ trong năm trồng mới thêm được hơn 53ha, nâng tổng số diện tích mơ hiện có 390ha, đạt 102,6% chỉ tiêu nghị quyết. Trong năm, huyện triển khai trồng được hơn 298ha cây quế và gần 100ha cây hồi, đây là loại cây giá trị kinh tế cao, có nhiều triển vọng thu nhập cho người dân trên địa bàn trong thời gian tới.

Củ cải trồng tại xã Nông Hạ được Công ty TNHH Việt Nam Misaki bao tiêu sản phẩm. ảnh 1
Củ cải trồng tại xã Nông Hạ được Công ty TNHH Việt Nam Misaki bao tiêu sản phẩm.

Đối với cây rau các loại, toàn huyện gieo trồng được hơn 400ha, đạt 139,35% chỉ tiêu nghị quyết. Năng suất bình quân ước đạt 118 tạ/ha, sản lượng ước đạt 4.937 tấn, tăng 145 tấn so với cùng kỳ năm trước. Cây rau, củ, quả hiện nay không chỉ được chú trọng phát triển diện tích, năng suất mà huyện chú trọng đến việc thực hiện liên kết bao tiêu sản phẩm. Từ năm 2019 đến nay, huyện đã thực hiện thành công chuỗi giá trị liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm như: Khoai tây nguyên liệu Atlantic, ớt với diện tích hơn 75ha, sản phẩm đã nâng cao thu nhập cho người dân. Ngoài ra, huyện đã liên kết với các đơn vị thực hiện mô hình trồng bí xanh tại các xã Yên Cư, Mai Lạp, trồng rau tại thị trấn Đồng Tâm.

Từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện hỗ trợ cho HTX An Thịnh, thị trấn Đồng Tâm và HTX Nông nghiệp Thanh niên Như Cố xây dựng nhà lưới, nhà màng. Đến nay, các HTX trên đã thực hiện trồng rau, quả theo hướng an toàn thực phẩm có liên kết bao tiêu sản phẩm, nâng cao giá trị sản phẩm cho các thành viên HTX. Cùng với đó, từ năm 2019, các xã đã thực hiện chuỗi liên kết sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, như: Xã Thanh Mai, Thanh Vận thực hiện chuỗi liên kết chăn nuôi, tiêu thụ cá nước ngọt và vịt cổ xanh bản địa; tiếp tục thực hiện liên kết với các công ty sản xuất và tiêu thụ khoai tây Atlantic, ớt, cá, chè, dưa chuột, củ cải có xuất xứ từ Nhật Bản...

Có thể nói, với những kết quả đã đạt được ở trên sẽ là tiền đề quan trọng, là cơ sở để huyện Chợ Mới lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai các mô hình hỗ trợ sản xuất trong giai đoạn tới tập trung và hiệu quả hơn, với mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hằng năm 2% và thu nhập bình quân đầu người của huyện đến năm 2025 đạt trên 45 triệu đồng/người/năm./.

Lý Dũng

Xem thêm