Chợ Mới: Ra mắt mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy”

Chiều 23/8, UBND thị trấn Đồng Tâm (Chợ Mới) phối hợp với Công an huyện Chợ Mới, tổ chức ra mắt mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy”. Đây là mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” đầu tiên của huyện Chợ Mới.

Lễ ra mắt mô hình. ảnh 1
Lễ ra mắt mô hình.

Tại lễ ra mắt đã công bố Quyết định thành lập mô hình kèm theo tiêu chí hoạt động của “Tổ liên gia an toàn PCCC”. Đồng thời thông qua Quy chế hoạt động của mô hình với 03 chương, 09 điều quy định về nguyên tắc, tổ chức hoạt động, nhiệm vụ, quyền lợi, chế độ chính sách đối với mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” trên địa bàn.

Mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” gồm 05 hộ gia đình, tại tổ 2, thị trấn Đồng Tâm. Các thành viên có nhiệm vụ triển khai thực hiện tốt các quy định về PCCC và CNCH trên địa bàn; tuyên truyền, vận động, giáo dục thành viên, gia đình và quần chúng Nhân dân thực hiện tốt các quy định về lĩnh vực PCCC; tham gia các buổi tập huấn, diễn tập phương án PCCC và CNCH do cấp có thẩm quyền tổ chức; là lực lượng PCCC tại chỗ, được trang bị kỹ năng chữa cháy, đảm bảo an toàn cho khu dân cư trong suốt quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh; có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chức năng kịp thời chữa cháy khi có cháy nổ xảy ra tại địa bàn, hạn chế tối đa thiệt hại do cháy nổ gây ra.
Ngay sau lễ ra mắt, “Tổ liên gia an toàn PCCC” đã tham gia xử lý tình huống giả định cháy nổ, cứu hộ cứu nạn tại một hộ gia đình. Thông qua đó nhằm nâng cao công tác phối hợp, xử lý tình huống của các lực lượng để kịp thời xử lý khi có sự cố xảy ra./. 

LD

Xem thêm