Chợ Mới quyết tâm hoàn thành kế hoạch thu ngân sách

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Năm 2023, huyện Chợ Mới được giao dự toán thu NSNN là 19 tỷ đồng. Đến ngày 31/8 huyện đã thu được trên 13,7 tỷ đồng, đạt 72% kế hoạch của tỉnh giao; 14/14 xã, thị trấn đã hoàn thành trên 50% kế hoạch thu ngân sách năm 2023, trong đó có 03 xã đã hoàn thành kế hoạch được giao.
Nguồn thu từ chế biến lâm sản của huyện Chợ Mới luôn ổn định.

Nguồn thu từ chế biến lâm sản của huyện Chợ Mới luôn ổn định.

Để đảm bảo hoàn thành kế hoạch thu ngân sách năm 2023, công tác tuyên truyền được huyện Chợ Mới đẩy mạnh. Mặt khác huyện đã phân tích rõ từng khu vực thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước, để kịp thời đôn đốc thu, đánh giá định hướng thu số còn lại trong những tháng cuối năm.

Các nguồn thu tính đến hết 31/8 đạt như sau: Thu từ khu vực DNNN trung ương đạt 126 triệu đồng, dự kiến 4 tháng cuối năm thu 64 triệu đồng từ thuế GTGT của doanh nghiệp Trung ương đóng trên địa bàn huyện. Thu từ khu vực DNNN địa phương đạt 35 triệu đồng; dự kiến 4 tháng cuối năm thu 45 triệu đồng từ doanh nghiệp nhà nước địa phương do Cục Thuế quản lý phân bổ số thu phát sinh trên địa bàn về ngân sách huyện. Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt hơn 4,2 tỷ đồng; dự kiến 4 tháng cuối năm thu hơn 1,2 tỷ đồng, chủ yếu từ thuế GTGT, thuế tài nguyên, thuế TNDN của các doanh nghiệp, HTX và hộ cá nhân kinh doanh thuộc địa bàn quản lý.

Các khoản thu liên quan về đất đạt hơn 1,4 tỷ đồng; dự kiến 4 tháng cuối năm thu hơn 1,5 tỷ đồng. Thuế thu nhập cá nhân đạt 1,18 tỷ đồng, dự kiến 4 tháng cuối năm thu 220 triệu đồng. Thu lệ phí trước bạ đạt hơn 2,55 tỷ đồng; dự kiến 4 tháng cuối năm thu hơn 1,65 tỷ đồng, thu chủ yếu từ lệ phí trước bạ phương tiện và tài sản. Khoản thu này khó đạt do chính sách giảm 50%.

Thu phí - lệ phí đạt hơn 1,6 tỷ đồng, dự kiến 4 tháng cuối năm thu 363 triệu đồng từ các khoản phí lệ, phí do đơn vị có chức năng thu phí, lệ phí nộp vào NSNN, thu phí môi trường của các tổ chức, cá nhân có phát sinh trên địa bàn huyện (khoản thu này đã vượt kế hoạch). Thu khác ngân sách đạt hơn 2,49 tỷ đồng, dự kiến 4 tháng cuối năm thu 100 triệu đồng, số thu chủ yếu từ tiền phạt của các ngành và các khoản thu khác trên địa bàn.

Từ những đánh giá, phân tích cho thấy, tổng số thu toàn huyện đạt khá, tuy nhiên còn một số chỉ tiêu đạt thấp như: Thu từ khu vực nhà nước địa phương, thu từ lệ phí trước bạ, thu tiền sử dụng đất. Nguyên nhân do chính sách miễn giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ, chưa đấu giá được tiền sử dụng đất, giảm 2% thuế suất thuế GTGT.

Ông Hoàng Nguyễn Việt, Chủ tịch UBND huyện cho biết: Để bù đắp các khoản hụt thu và phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu NSNN năm 2023, huyện chỉ đạo tập trung đôn đốc các tổ chức, cá nhân phát sinh số thuế phải nộp, nộp kịp thời vào NSNN theo quy định, triển khai quyết liệt các biện pháp đôn đốc nợ và cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định để thu nợ tiền thuế vào NSNN.

Thực hiện đầy đủ, đồng bộ, hiệu quả các chức năng, quy trình quản lý thuế, tiếp tục thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính theo các quy định của pháp luật; công khai, minh bạch các quy trình, thủ tục hành chính thuế tại trụ sở cơ quan thuế; hỗ trợ, tạo môi trường thuận lợi, góp phần tháo gỡ khó khăn cho các cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp.

Dự kiến những tháng còn lại của năm 2023, huyện Chợ Mới còn phải thu hơn 5,2 tỷ đồng, lũy kế thu được 19 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch so với dự toán tỉnh giao. Tình trạng suy thoái kinh tế trong những năm gần đây đã ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp, hộ gia đình kinh doanh buôn bán cũng như tình hình phát triển kinh tế - xã hội. Song đến thời điểm này, huyện Chợ Mới vẫn xác định sẽ hoàn thành việc thu nộp ngân sách theo kế hoạch đã được giao./.

Xem thêm