Chợ Mới: Nhiều kết quả trong sản xuất nông, lâm nghiệp

Từ đầu năm đến nay, dịch bệnh, thiên tai đã làm ảnh hưởng không nhỏ tới sản xuất, song với sự vào cuộc của các cấp, ngành chức năng và Nhân dân trên địa bàn, ngành nông nghiệp huyện Chợ Mới đã đạt được kết quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Chợ Mới: Nhiều kết quả trong sản xuất nông, lâm nghiệp ảnh 1
Nông dân xã Thanh Thịnh tập trung thu hoạch lúa mùa

Năm 2022, huyện Chợ Mới tiếp tục tăng cường, hướng dẫn nông dân đưa những giống cây trồng có hiệu quả kinh tế cao vào canh tác, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật ứng dụng vào sản xuất. Cơ cấu nông nghiệp từng bước chuyển dịch theo hướng tăng diện tích cây trồng có giá trị kinh tế. Nhờ vậy, nhiều chỉ tiêu chính sản xuất nông nghiệp của huyện đạt và vượt kế hoạch.

Đối với cây lúa toàn huyện thực hiện 2.655ha, cây ngô thực hiện 1.932ha, tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 21.943 tấn, đạt 100,65% kế hoạch năm. Ngoài ra, trong năm huyện còn thực hiện được nhiều diện tích cây trồng có giá trị kinh tế cao như: Thuốc lá, khoai tây, ớt, củ cải, mía, gừng, khoai lang và cây rau màu các loại, góp phần tăng thu nhập cho người dân.

Tiếp tục duy trì và mở rộng diện tích một số cây trồng chủ lực như: Cây cam, quýt diện tích cho thu hoạch 242ha, sản lượng ước đạt hơn 2.000 tấn; cây hồng không hạt 35ha, sản lượng ước đạt 192 tấn; cây mơ hiện có 390ha, diện tích cho thu hoạch 250ha, sản lượng 1.750 tấn; cây chè 372ha, sản lượng đạt 2.120 tấn; cây hồi hiện có 573ha; cây quế khoảng 1.000ha. Ngoài ra, một số cây trồng ngoài kế hoạch như thanh long, nhãn chín muộn, bưởi, ổi... trồng được 34,5ha.

Tổng đàn trâu, bò, ngựa 5.896 con, đạt 108,1% kế hoạch; đàn lợn hiện có 12.250 con, đạt 81% kế hoạch; đàn dê hiện có 3.850 con, đạt 100,3% kế hoạch; đàn gia cầm hiện có 319.200 con, đạt 101% kế hoạch. Diện tích nuôi trồng thủy sản thực hiện 178ha, phấn đấu sản lượng đạt khoảng 351 tấn.

Công tác tiêm phòng cho đàn gia súc đợt 1: Tiêm phòng dại chó được 4.582 con, đạt 80,4% kế hoạch; tiêm phòng lở mồm long móng trên đàn trâu bò được 2.450 liều, đạt 100% kế hoạch. Đối với công tác tiêm phòng đợt 2, cơ quan chuyên môn đã cấp phát vắc xin tiêm phòng đợt 2 cho các xã, thị trấn đảm bảo kế hoạch và đang triển khai tiêm...

Chợ Mới: Nhiều kết quả trong sản xuất nông, lâm nghiệp ảnh 2
Nông dân xã Nông Hạ tích cực trồng cây vụ đông

Công tác phát triển rừng thực hiện tốt. Nhân dân đã trồng được hơn 1.000ha, vượt chỉ tiêu kế hoạch. Kết quả Dự án KFW8 đạt chưa cao, đến nay diện tích đánh dấu cây mới đạt hơn 15/100ha; diện tích tỉa thưa 58,17/443 ha; diện tích trồng cây dưới tán 21,22/100ha.

Hiện nay, bên cạnh tập trung chỉ đạo bà con thu hoạch các cây trồng vụ mùa, huyện Chợ Mới tích cực tuyên truyền, vận động người dân triển khai gieo trồng cây vụ đông năm 2022. Theo đó, đến nay toàn huyện đã trồng được 48/151ha cây rau; trồng hơn 19/160ha cây ngô; cây khoai lang trồng được 05/70ha; cây khoai tây trồng được 08/10ha; cây ớt trồng được 05/10ha...Phấn đấu hoàn thành gieo trồng các cây vụ đông và triển khai sản xuất vụ xuân theo kế hoạch đề ra./.

Lý Dũng

Xem thêm