Chợ Mới: Khai thác hơn 47.000m3 gỗ các loại

Theo thống kê, trong năm qua huyện Chợ Mới khai thác được 47.240m3 gỗ các loại, trong đó 47.177m3 rừng trồng; 63m3 gỗ phân tán vườn nhà; 33,761m3 gỗ tự nhiên mọc xen; 4.712m3 củi; 2.365m3 vỏ quế.

Theo thống kê, trong năm qua huyện Chợ Mới khai thác được 47.240m3 gỗ các loại, trong đó 47.177m3 rừng trồng; 63m3 gỗ phân tán vườn nhà; 33,761m3 gỗ tự nhiên mọc xen; 4.712m3 củi; 2.365m3 vỏ quế.

Chợ Mới: Khai thác hơn 47.000m3 gỗ các loại ảnh 1

Người dân huyện Chợ Mới khai thác rừng trồng.

Huyện Chợ Mới là địa phương có thế mạnh về trồng rừng. Trong 5 năm qua, bình quân mỗi năm toàn huyện trồng được 1.832ha rừng. Sản phẩm gỗ rừng trồng hiện là nguồn thu nhập chủ yếu của gần 70% người dân địa phương và là sản phẩm chủ lực của huyện. Vì vậy, Chợ Mới đã và đang triển khai thực hiện các dự án để nâng cao chất lượng gỗ rừng trồng, phục vụ nguyên liệu cho công nghiệp chế biến, nhằm phát triển rừng bền vững. Góp phần xóa đói, giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn./.


Lý Dũng 

Xem thêm