Chợ Mới: Hội thảo góp ý kiến vào Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện

Sáng 15/7, Huyện ủy Chợ Mới tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến vào Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự có các đồng chí nguyên là lãnh đạo huyện, các phòng, ban, đoàn thể của huyện qua các thời kỳ.

Sáng 15/7, Huyện ủy Chợ Mới tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến vào Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự có các đồng chí nguyên là lãnh đạo huyện, các phòng, ban, đoàn thể của huyện qua các thời kỳ.

Các đại biểu tham dự Hội thảo góp ý vào văn kiện đại hội Đảng bộ huyện Chợ Mới
Các đại biểu góp ý vào Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện Chợ Mới.

Tại hội thảo, các đại biểu đã đóng góp một số ý kiến như: Nội dung báo cáo chính trị còn dài, số liệu trong báo cáo còn nhỏ lẻ, chưa đi sâu vào đánh giá rõ vai trò lãnh đạo của Đảng trong nhiệm kỳ qua, đặc biệt là lãnh đạo về công tác cán bộ; một số nội dung trong phần hạn chế, nguyên nhân còn trùng nhau cần được chỉnh sửa; bổ sung một số nội dung trong phần bài học kinh nghiệm; phần phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới còn ít nhiệm vụ trọng tâm. Một số đại biểu cho rằng, báo cáo cần nêu bật vai trò lãnh đạo của Đảng trong nhiệm kỳ tới để thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập cho người dân; giải quyết dứt điểm những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ 2015-2020...

Những ý kiến góp ý của đại biểu tham dự hội thảo đã được Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung để hoàn thiện văn kiện đại hội, qua đó lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ 2020-2025./.

Hà Thanh

Xem thêm