Chợ Mới hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022

Ngày 25/11, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh tổ chức bế mạc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Chợ Mới năm 2022. Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh dự và phát biểu bế mạc.

Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh tặng quà động viên lực lượng thực binh đấu đánh địch đổ bộ đường không trong diễn tập khu vực phòng thủ huyện Chợ Mới năm 2022.
Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh tặng quà động viên lực lượng thực binh trong diễn tập khu vực phòng thủ huyện Chợ Mới năm 2022.

Cùng dự có các đồng chí: Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Thu Trang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đinh Quang Tuyên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban nội dung diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh; Đại tá Nguyễn Đình Huỳnh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh.

Sau hơn 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, công tác diễn tập khu vực phòng thủ huyện Chợ Mới đã hoàn thành nội dung, chương trình và đảm bảo an toàn tuyệt đối, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra.

Phát biểu bế mạc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh đã biểu dương và chúc mừng những kết quả mà huyện Chợ Mới đạt được trong cuộc diễn tập, đồng thời nhấn mạnh Huyện ủy, HĐND và UBND huyện Chợ Mới cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo một số nội dung như:

Nghiên cứu, hoàn thiện những vấn đề còn hạn chế thông qua diễn tập; coi trọng hơn nữa công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác quốc phòng, quân sự địa phương; quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 28 của Bộ chính trị, Nghị định số 21 của Chính phủ về khu vực phòng thủ.

Chỉ đạo rà soát, điều chỉnh, bổ sung, xây dựng thế trận khu vực phòng thủ huyện và các xã, thị trấn đã được phê duyệt; phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh.

Tiếp tục rà soát, điều chỉnh lại phương án tác chiến của các cấp cho phù hợp với nhiệm vụ và tình hình cụ thể của địa phương, bảo đảm thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội trong thời bình, giữ gìn ổn định về chính trị, trật tự an toàn xã hội, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng khi cần thiết.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự, Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh và Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân các cấp; bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và quản lý, xây dựng lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ; nâng cao chất lượng thực hiện công tác bồi dưỡng giáo dục kiến thức quốc phòng, an ninh...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Ngay sau khi kết thúc diễn tập, chú trọng làm tốt công tác thu hồi văn kiện, tài liệu, vũ khí trang bị. Chỉ đạo chặt chẽ công tác tuyên truyền bảo đảm nâng cao ý thức toàn dân về công tác xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ. Nhanh chóng tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm của địa phương trong năm 2022.

Lãnh đạo huyện Chợ Mới tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong diễn tập.
Lãnh đạo huyện Chợ Mới tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong diễn tập.

Tại buổi bế mạc, huyện Chợ Mới đã tặng giấy khen cho 15 tập thể, 44 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập./.

                             Nam Trang (Bộ CHQS tỉnh)

Xem thêm