Chợ Mới giảm nghèo nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Quy hoạch theo vùng và đầu tư có trọng tâm, trọng điểm nên đến nay huyện Chợ Mới đã hình thành những vùng chuyên canh theo hướng sản xuất hàng hóa với các cây trồng chủ lực, như: Chè, mơ, hồi, quế, cây ăn quả…
Mô hình liên kết trồng ớt chỉ thiên tại xã Như Cố giúp người dân tăng thu nhập.

Mô hình liên kết trồng ớt chỉ thiên tại xã Như Cố giúp người dân tăng thu nhập.

Theo thống kê, toàn huyện hiện có 380ha cây mơ, hơn 600ha cây chè, 300ha cây ăn quả các loại, 300ha cây chuối tây. Bên cạnh đó, huyện còn liên kết đưa một số cây trồng ngắn ngày cho hiệu quả kinh tế cao như ớt chỉ thiên, khoai tây, dưa chuột Nhật Bản vào sản xuất, giúp cho người dân khai thác lợi thế về thổ nhưỡng, nâng cao thu nhập. Năm 2023, toàn huyện trồng 15ha cây ớt chỉ thiên, tập trung tại các xã Cao Kỳ, Như Cố, Thanh Thịnh, Nông Hạ và thị trấn Đồng Tâm.

Ông Đồng Phúc Toản, Chủ tịch UBND xã Cao Kỳ cho biết: Để giúp người dân nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững, địa phương đang tập trung ưu tiên phát triển các cây trồng có giá trị kinh tế cao như mơ, ớt, khoai tây, mía theo hướng sản xuất hàng hóa, liên kết tiêu thụ. Nhờ chuyển đổi sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao, đời sống của người dân xã Cao Kỳ từng bước được nâng lên. Năm 2022 thu nhập bình quân toàn xã đạt 38,3 triệu đồng/người/năm. Năm 2023 xã phấn đấu đạt 40 triệu đồng/người/năm.

Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp và lồng ghép các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất đã giúp người dân huyện Chợ Mới có điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Nếu như năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện chiếm 21,3% thì đến năm 2022 tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 18,9%.

Giai đoạn 2021 - 2025, huyện Chợ Mới xây dựng kế hoạch phát triển cây trồng theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, góp phần cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Theo đó, đối với từng loại cây trồng, huyện đề ra chỉ tiêu cụ thể về phát triển mới, thâm canh, cải tạo diện tích thoái hóa và mục tiêu được cấp chứng nhận an toàn thực phẩm... Đồng thời, tích cực hỗ trợ nông dân ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất gắn với chuyển đổi cơ cấu sản xuất phù hợp./.

Xem thêm