Chợ Mới: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án

Năm nay, huyện Chợ Mới được giao kế hoạch vốn trên 40,4 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn tỉnh quản lý 24,9 tỷ đồng, nguồn vốn tỉnh phân cấp cho huyện điều hành 15,5 tỷ đồng.

Chợ Mới: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án ảnh 1
Nâng cấp, sửa chữa đường Cao Kỳ - Thanh Vận.

Đến hết tháng 5, huyện đã phân bổ chi tiết kế hoạch vốn cho 03 dự án khởi công mới và 05 dự án chuyển tiếp; trong đó có 04 dự án đang thi công, 01 dự án đang lựa chọn nhà thầu xây lắp và 03 dự án đã thi công xong phần vốn huyện điều hành. Đối với nguồn vốn tỉnh quản lý (nguồn ngân sách Trung ương) thực hiện dự án Đường nội thị, thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, hiện đang trình thẩm định hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán. Nguồn vốn cân đối ngân sách (công trình Trường THCS Quảng Chu, huyện Chợ Mới) đang thi công. Kết quả giải ngân kế hoạch vốn trong 5 tháng qua huyện đã thực hiện được hơn 10 tỷ đồng, bằng 25,7% kế hoạch.

Thời gian tới, huyện tiếp tục chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án; phối hợp tốt với các ngành trong công tác thẩm định phê duyệt các thủ tục đầu tư và công tác giải phóng mặt bằng; nắm bắt, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; hướng dẫn thực hiện thanh toán vốn đầu tư công theo đúng quy định hiện hành.../.

Lý Dũng

Xem thêm