Chợ Mới đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" (TDĐKXDĐSVH) tại huyện Chợ Mới ngày càng phát triển rộng khắp. Hiệu quả và sức lan tỏa của phong trào đã góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Bà con khu dân cư thôn Bản Chằng, xã Yên Cư vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. ảnh 1
Bà con khu dân cư thôn Bản Chằng, xã Yên Cư vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Xác định phong trào TDĐKXDĐSVH có tác động tích cực đến nhiều mặt của đời sống xã hội, vì thế, trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở quan tâm triển khai thực hiện và nhận được sự hưởng ứng tích cực của Nhân dân. Nhờ đó tạo được sự chuyển biến về nhận thức, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong toàn xã hội. Mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân thấy rõ trách nhiệm trong việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa trong cộng đồng. Qua đó khơi dậy niềm tin, sự thi đua sáng tạo trong cộng đồng dân cư, tổ dân phố, phát huy vai trò tự quản, ý thức chủ động, tích cực của cộng đồng. Việc xây dựng gia đình, dòng họ, thôn, xóm, phố, cơ quan, đơn vị văn hóa, xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới... đã có tác động tích cực đến đời sống văn hóa ở cơ sở, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội.

Điểm nhấn của phong trào TDĐKXDĐSVH ở huyện thời gian qua là việc nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến. Nhiều tấm gương “Người tốt, việc tốt” được biểu dương khen thưởng; nhiều mô hình, điển hình tiên tiến được nhân rộng. Đến nay, toàn huyện có trên 5.000 lượt gương “Người tốt, việc tốt” được tôn vinh, biểu dương tại thôn, xóm, tổ dân phố hoặc thông qua hội nghị sơ kết tại cấp xã và cấp huyện. Điều dễ nhận thấy khi đến các thôn, xóm ở huyện hiện nay không chỉ là những vườn cây trĩu quả, hay những ngôi nhà khang trang, cổng làng văn hóa, nhà văn hóa thôn, bản được xây dựng mà các tuyến đường giao thông nông thôn đã được bê tông kiên cố, tô điểm thêm những hàng cây xanh, những luống hoa rực rỡ sắc màu.

Ông Lương Như Quảng- Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Chợ Mới cho biết: Phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn huyện đã trở thành cuộc vận động lớn với sự tham gia của cả hệ thống chính trị và lan tỏa trong Nhân dân, làm thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân. Việc củng cố, xây dựng các thiết chế văn hóa, cơ quan văn hóa, gia đình văn hóa gắn với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" đạt nhiều kết quả khả quan. Số lượng đăng ký và đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, Khu dân cư văn hóa ngày càng tăng. Năm 2021, toàn huyện có 91,4% số hộ đạt Gia đình văn hóa; 90% khu dân cư đạt danh hiệu văn hóa; 95,3% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; 03 xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới về văn hóa; 01 thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.

Thời gian tới, huyện tiếp tục thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH phát triển bền vững, có chiều sâu, chất lượng, hiệu quả. Giữ gìn và phát huy những thành tựu đạt được trong việc xây dựng, nâng cao chất lượng các danh hiệu "Gia đình văn hóa”, "Khu dân cư văn hóa”, "Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, "Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”, "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”. Đẩy mạnh công tác vận động thực hiện xã hội hóa xây dựng các thiết chế văn hóa, tổ chức tốt hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ở cơ sở; thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Phấn đấu cuối năm 2022, toàn huyện có 85% hộ đạt Gia đình văn hóa; trên 135/157 khu dân cư đạt văn hóa; 95/106 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp  đạt chuẩn văn hóa và 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới về văn hóa./.

Lý Dũng

Xem thêm