Chợ Mới: Công nhận 3 thôn đạt chuẩn nông thôn mới

Các thôn: Bản Phố (xã Cao Kỳ), Bản Áng (xã Thanh Thịnh), Bản Tết 1 (xã Nông Hạ) được công nhận thôn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Chợ Mới: Công nhận 3 thôn đạt chuẩn nông thôn mới ảnh 1

Thôn Bản Phố, xã Cao Kỳ vừa công bố thôn đạt chuẩn nông thôn mới.

Sau nhiều năm triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn của 3 thôn trên đã đổi thay rõ rệt: Cơ sở vật chất văn hóa, y tế, giáo dục và hạ tầng giao thông được đầu tư xây dựng; an ninh trật tự được giữ vững; hệ thống chính trị cơ sở được củng cố; đời sống của người dân không ngừng được cải thiện; tỷ lệ hộ nghèo giảm qua từng năm.

Đến nay, thôn Bản Áng thu nhập bình quân đầu người đạt 36,2 triệu đồng/người/năm, không còn hộ nghèo. Thôn Bản Tết 1 thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng/người/năm, hiện còn 3 hộ nghèo. Thôn Bản Phố thu nhập bình quân đầu người đạt 40,85 triệu đồng/người/năm, hiện còn 6 hộ, 7 hộ cận nghèo./.

Lý Dũng

Xem thêm