Chợ Mới: Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND cấp xã

Trong 2 ngày (02 - 03/8), huyện Chợ Mới tổ chức bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho 49 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, nhiệm kỳ 2021 - 2026 thuộc các xã Thanh Mai, Mai Lạp, Thanh Vận.

Quang cảnh lớp tập huấn.
Quang cảnh lớp tập huấn.

Đại biểu được truyền đạt các chuyên đề như: Tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và những vấn đề đặt ra cho chính quyền cấp huyện, cấp xã; chính quyền địa phương tỉnh và đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã; kỹ năng giám sát, thuyết trình, thảo luận, tranh luận của đại biểu HĐND cấp xã; kỹ năng tiếp xúc cử tri, tiếp công dân; kỹ năng xây dựng, ban hành nghị quyết; kỹ năng thu thập và xử lý thông tin trong hoạt động…

Theo kế hoạch, trong tháng 8, huyện Chợ Mới tiếp tục tổ chức 03 lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại thị trấn và các xã còn lại trên địa bàn./.

Huyền Thương

Xem thêm