Chợ Mới: Bồi dưỡng kiến thức phòng cháy chữa cháy trong trường học

Các đơn vị nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn của tỉnh và huyện Chợ Mới vừa triển khai buổi tập huấn trang bị kiến thức, kỹ năng phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn cho một số trường học trên địa bàn huyện.

Chợ Mới: Bồi dưỡng kiến thức phòng cháy chữa cháy trong trường học ảnh 1
Thực hành phòng cháy, chữa cháy tại Trường TH Nông Hạ.

Nội dung kiến thức được trang bị gồm: Một số quy định của pháp luật về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; kiến thức cơ bản về công tác phòng cháy, chữa cháy; tính chất, đặc điểm nguy hiểm về cháy, nổ tại cơ sở; cách sử dụng một số phương tiện phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở và tổ chức cứu nạn, cứu hộ một số tình huống sự cố thường gặp. Triển khai thực hành một số kỹ thuật sơ cấp cứu người bị nạn trong các sự cố cần cứu nạn, cứu hộ như: Phương pháp hô hấp nhân tạo; garô cầm máu, băng bó vết thương; bất động cố định gãy xương, tải thương...

Qua đó, góp phần giúp các trường học trên địa bàn chủ động phòng ngừa, phát hiện và kịp thời khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong công tác phòng cháy, chữa cháy cũng như hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra./.

Lý Dũng

Xem thêm