Chợ Mới: 25 sản phẩm OCOP được chứng nhận đạt 03 sao

Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP) đã thu hút nhiều hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện Chợ Mới tham gia. Đến nay huyện đã có 25 sản phẩm nông sản đặc sản của địa phương được chứng nhận OCOP, đạt tiêu chuẩn 03 sao.

Sản phẩm Cam ngọt Thanh Mai là một trong 05 sản phẩm OCOP của huyện Chợ Mới được công nhận đạt 03 sao năm 2021.
Sản phẩm Cam ngọt Thanh Mai là một trong 05 sản phẩm OCOP của huyện Chợ Mới được công nhận đạt 03 sao năm 2021.

Theo đó, 05 sản phẩm đạt 03 sao OCOP năm 2018 đến kỳ đánh giá và được cấp lại trong năm 2021 gồm: Bún khô Huyền Nga của Hợp tác xã 20/10 xã Nông Hạ; Trà Như Cố và Trà mướp đắng rừng của Hợp tác xã Nông nghiệp Thanh niên Như Cố; Trà Shan tuyết Khau Bjooc của Hợp tác xã Chè Shan tuyết Bản Cháo, xã Yên Cư; Mật ong rừng nguyên chất của HTX Thành Đạt, xã Nông Hạ; 05 sản phẩm mới tham gia Chương trình OCOP năm 2021 được công nhận đạt 03 sao gồm: Bánh gio Pắc San của hộ kinh doanh Lường Văn Thuỳ (thôn Pắc San 2, thị trấn Đồng Tâm); Cơm lam nướng Sáng Lê của hộ kinh doanh Hà Ngọc Sáng (thôn Bản Giác, xã Hòa Mục); Trà Shan tuyết Bản Nà của Tổ hợp tác Trà Hương (thôn Bản Mới, xã Bình Văn); Mật ong Thanh Thịnh của Tổ hợp tác nuôi ong Thanh Thịnh (thôn Bản Còn, xã Thanh Thịnh), Cam ngọt Thanh Mai của hộ kinh doanh Nguyễn Văn Hùng (thôn Nà Pẻn, xã Thanh Mai). Đến nay, tổng số sản phẩm OCOP đạt 03 sao của huyện Chợ Mới là 25 sản phẩm./.

Lý Dũng

Xem thêm