Chợ Đồn: Tổng kết 20 năm thực hiện chính sách tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác

Sáng 15/7, huyện Chợ Đồn tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính Phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Lãnh đạo UBND huyện Chợ Đồn trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích nổi bật trong 20 năm thực hiện chính sách tín dụng
Lãnh đạo UBND huyện Chợ Đồn trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích nổi bật trong 20 năm thực hiện chính sách tín dụng.

Qua 20 năm thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP, với sự vào cuộc cả hệ thống chính trị, đặc biệt là vai trò của các cán bộ ngân hàng, hoạt động chính sách tín dụng đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đặc biệt, giải quyết căn cơ mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, phục hồi phát triển kinh tế, nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Thời điểm mới thành lập Phòng Giao dịch NHCSXH huyện dư nợ chỉ có 9,8 tỷ đồng với 2 chương trình cho vay đến nay dư nợ đã lên đến 351 tỷ đồng với 15 chương trình cho vay, giúp cho hơn 6.000 khách hàng được tiếp cận nguồn vốn. Chương trình tín dụng đã hỗ trợ xây mới, cải tạo trên 16.000 công trình nước sạch nông thôn; hơn 500 lao động đi xuất khẩu lao động; hỗ trợ, sửa chữa 246 nhà cho hộ nghèo; hỗ trợ 84 khách hàng xây mới, sửa chữa nhà ở, qua đó giúp giảm tỷ lệ hộ nghèo hằng năm từ 4-5%.

Ngân hàng CSXH còn tích cực phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, củng cố, thành lập mạng lưới thông qua 4 tổ chức xã hội. Đến nay toàn huyện có 248 tổ TK&VV đang hoạt động hiệu quả tại 227 thôn, tổ. Mạng lưới đã góp phần tích cực vào việc tăng trưởng, nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn, giải quyết tình trạng nợ xấu, nợ quá hạn; hiện tỷ lệ nợ quá hạn chỉ chiếm 0,16% tổng dư nợ.

Đồng chí Hà Sỹ Côn- Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh phát biểu tại buổi tổng kết
Đồng chí Hà Sỹ Côn- Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh phát biểu tại buổi tổng kết.

Tại hội nghị, Ban đại diện NHCSXH huyện kiến nghị với tỉnh đề xuất với các bộ, ngành, Chính phủ xem xét, ban hành cơ chế cho vay đối với hộ làm nông nghiệp, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình; có chế độ phụ cấp cho trưởng thôn tham gia quản lý tín dụng chính sách tại cơ sở. Huyện Chợ Đồn có 11/20 xã, thị trấn thuộc khu vực I không thuộc diện được triển khai cho vay chương trình hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn, trong khi nhu cầu vay vốn của Nhân dân để phát triển kinh tế rất lớn. Vì vậy, huyện đề nghị NHCSXH tỉnh tiếp tục quan tâm, bổ sung thêm nguồn vốn cho vay tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm để có nguồn phát triển kinh tế.

Dịp này, huyện đã trao tặng Giấy khen của Tổng Giám đốc NHCSXH, UBND huyện cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm thực hiện chính sách ưu đãi theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ giai đoạn 2002-2022 trên địa bàn./.

Thu Trang

Xem thêm