Chợ Đồn tổ chức thành công Đại hội điểm MTTQ Việt Nam cấp xã nhiệm kỳ 2024-2029

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Ngày 16/1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) xã Nghĩa Tá tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2024-2029. Đây là đơn vị được Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chợ Đồn chọn để tổ chức Đại hội điểm cấp xã.
Quang cảnh Đại hội.

Quang cảnh Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nghĩa Tá đã chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, triển khai thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Các cuộc vận động, phong trào thi đua được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần thi đua lao động sáng tạo của Nhân dân tham gia phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững.

Nổi bật là, MTTQ và các tổ chức thành viên đã vận động Nhân dân hiến trên 17.000m2 đất vườn, đất ruộng và đất rừng để mở mặt bằng xây dựng các công trình; đóng góp 4.000 công lao động để san lấp mặt bằng, đổ bê tông các công trình; tham gia 3.500 công lao động để tổng vệ sinh môi trường, phát quang các khu di tích, đường làng ngõ xóm; đóng góp trên 30 triệu đồng, 230 công lao động để phối hợp thực hiện mô hình thắp sáng đường quê với trên 100 bóng đèn chiếu sáng.

Ra mắt Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nghĩa Tá (Chợ Đồn) nhiệm kỳ 2024-2029.

Ra mắt Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nghĩa Tá (Chợ Đồn) nhiệm kỳ 2024-2029.

Nhiệm kỳ 2024-2029, Đại hội đề ra 5 chương trình hành động trọng tâm, gồm: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Vận động Nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, khơi dậy tiềm năng và nguồn lực trong Nhân dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của địa phương. Thực hiện dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; giám sát và phản biện xã hội; phòng chống tham nhũng, tiêu cực thực hành tiết kiệm. Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân. Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới...

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển, Đại hội đã hiệp thương cử 33 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nghĩa Tá nhiệm kỳ 2024-2029. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nghĩa Tá, nhiệm kỳ 2024-2029 đã họp hiệp thương cử các chức danh trong Ban Thường trực. Theo đó, bà Triệu Thị Phòng tiếp tục tái cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nghĩa Tá nhiệm kỳ 2024-2029.

Lãnh đạo huyện Chợ Đồn tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Lãnh đạo huyện Chợ Đồn tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại hội cũng thực hiện cử Đoàn đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Chợ Đồn nhiệm kỳ 2024-2029.

Sau 01 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ trách nhiệm, đoàn kết, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Nghĩa Tá lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2024-2029 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành các mục tiêu, nội dung chương trình Đại hội đề ra./.

Xem thêm