Chợ Đồn: Thêm 3 di tích lịch sử được xếp hạng di tích cấp tỉnh

UBND tỉnh vừa ban hành các Quyết định về việc xếp hạng 03 di tích lịch sử cấp tỉnh tại huyện Chợ Đồn.

Vị trí di  tích  lịch  sử nền nhà bà Ma Thị Đào, địa điểm Tổng Cục hậu cần ở và làm việc từ năm 1950-1951 tại thôn Khau Toọc, xã Yên Phong.
Vị trí di tích lịch sử nền nhà bà Ma Thị Đào, địa điểm Tổng Cục Hậu cần ở và làm việc từ năm 1950-1951 tại thôn Khau Toọc, xã Yên Phong.

Theo đó, 3 di tích lịch sử của huyện Chợ Đồn được xếp hạng mới gồm: Di tích lịch sử Ót Cấy, nơi khóa 2 Trường Quân chính kháng Nhật đóng tháng 7, 8, 9 năm 1945 tại thôn Pác Cộp, xã Yên Phong; di tích lịch sử nền nhà bà Ma Thị Đào, địa điểm Tổng Cục Hậu cần ở và làm việc từ năm 1950-1951 tại thôn Khau Toọc, xã Yên Phong; di tích lịch sử nền nhà ông Ma Doãn Giáp, địa điểm Bộ Tổng Tham mưu đóng và làm việc từ năm 1949-1950 tại thôn Pác Toong, xã Yên Phong.

Tại các quyết định, UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Chợ Đồn, UBND xã có di tích được xếp hạng trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn, thực hiện quản lý nhà nước đối với các di tích trên theo đúng quy định./.

 Thu Trang

Xem thêm