Chợ Đồn tập huấn Quy chế dân chủ ở cơ sở

Sáng 30/7, Huyện ủy Chợ Đồn tổ chức Hội nghị tập huấn Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020.

Sáng 30/7, Huyện ủy Chợ Đồn tổ chức Hội nghị tập huấn Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020.

Chợ Đồn tập huấn Quy chế dân chủ ở cơ sở ảnh 1

Tham gia lớp tập huấn là Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các xã, thị trấn; Trưởng ban giám sát đầu tư cộng đồng; Trưởng ban Thanh tra nhân dân, đại diện các cơ quan đơn vị trên địa bàn.

Các đại biểu được nghe phổ biến các văn bản của Trung ương, của tỉnh, huyện về dân chủ cơ sở; những văn bản cần ban hành trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ năng thực hiện giám sát, tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng tại xã, phường, thị trấn; phương pháp, quy trình thực hiện cuộc giám sát; trao đổi kinh nghiệm về hoạt động thanh tra nhân dân và giám sát tại địa phương…/.

Nông Vui

Xem thêm