Chợ Đồn tăng hiệu quả thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Nhằm hạn chế thấp nhất các tranh chấp khiếu kiện về lĩnh vực quản lý đất đai, thời gian qua, huyện Chợ Đồn đã đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, giải quyết vướng mắc ngay từ cơ sở.
Công dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện.

Công dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện.

Công tác giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) về đất đai là một trong những khâu quan trọng, góp phần tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp hoàn thiện về khâu TTHC để đưa vào hoạt động, sử dụng. Trên tinh thần đó, thời gian qua, huyện Chợ Đồn đã công khai, minh bạch các TTHC về đất đai. Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện, xã đều niêm yết bộ hướng dẫn thủ tục hành chính tại các vị trí dễ quan sát. Cán bộ, công chức được phân công tiếp nhận hồ sơ được quán triệt rõ về tinh thần, thái độ phục vụ, có trách nhiệm hướng dẫn và giải đáp những thắc mắc về thủ tục hành chính đến đất đai cho công dân, hạn chế hồ sơ tồn đọng vượt quá thời gian quy định.

Theo ông Vũ Xuân Hồng, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Chợ Đồn: “Vướng mắc phổ biến hiện nay vẫn là tình trạng ở cơ sở nhiều nơi không xác định rõ được vị trí đất, nguồn gốc đất, một số kê khai thuế không đúng với quy định, buộc phải hướng dẫn làm lại. Tuy nhiên với các trường hợp như hồ sơ thế chấp, trường hợp thay đổi từ chứng minh thư nhân dân sang thẻ căn cước công dân, giao dịch bảo đảm xóa thế chấp và thế chấp cơ bản đều được tạo điều kiện trả kết quả trong ngày, thực hiện đúng trình tự thủ tục theo Quyết định 1408/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 của UBND tỉnh”.

Để nâng cao hiệu quả công tác giải quyết TTHC về đất đai, huyện Chợ Đồn đã phổ biến kịp thời các dự án, danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng được HĐND tỉnh thông qua. Trên cơ sở đó, huy động sự vào cuộc của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các phòng, ban, địa phương cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sử dụng đất thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai.

Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa Phòng Tài nguyên và Môi trường với các chủ đầu tư, cơ quan liên quan và UBND cấp xã trong việc lập kế hoạch sử dụng đất hằng năm. Kiểm tra, rà soát việc đăng ký danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trước khi trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, tổng hợp.

Chấn chỉnh việc quản lý không để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai, đặc biệt là việc san ủi, chuyển mục đích sử dụng đất sai quy định, tình trạng xây dựng nhà ở trên đất không phải là đất ở, không có giấy phép xây dựng, mua bán, thu gom, chuyển nhượng quyền sử dụng đất trái quy định... đồng thời xử lý nghiêm theo thẩm quyền. Nêu cao tinh thần, trách nhiệm của người đứng đầu, nhất là trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 07/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Năm 2022, huyện tiếp nhận 189 đơn thư, trong đó 154 kiến nghị liên quan đến lĩnh vực đất đai; cấp xã tiếp nhận 08 đơn tố cáo, trong đó có 05 đơn về lĩnh vực đất đai; tiếp nhận 314 kiến nghị, phản ánh, trong đó có 250 kiến nghị về lĩnh vực đất đai. 2 tháng đầu năm 2023, cấp huyện tiếp nhận 37 đơn, kiến nghị, trong đó có 21 kiến nghị về đất đai. Các trường hợp kiến nghị chủ yếu về tranh chấp đất đai, đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải phóng mặt bằng... Các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị đều được tiếp nhận, xử lý theo quy định.

Thời gian tới, huyện tiếp tục chú trọng rà soát, thống kê các trường hợp còn tồn đọng hoặc chưa thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để quản lý; kịp thời cập nhật biến động đất đai; tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo hiệu quả, đồng bộ giữa các cấp, phòng, ban. Chú trọng bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết TTHC về đất đai. Yêu cầu các xã chủ động nắm thông tin các công trình, dự án trên địa bàn. Phối hợp tốt với các chủ đầu tư trong việc thu hồi đất, thực hiện dự án, bàn giao công trình, dự án và các thủ tục về đất đai. Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật về đất đai để người dân nắm, chủ động thực hiện.../.

Xem thêm