Chợ Đồn tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 trong giai đoạn mới

Trước diễn biến của dịch Covid-19, thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và ngành chuyên môn, huyện Chợ Đồn đã và đang tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong giai đoạn mới.

Trước diễn biến của dịch Covid-19, thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và ngành chuyên môn, huyện Chợ Đồn đã và đang tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong giai đoạn mới.

Khu cách ly với 20 giường bệnh đã được Trung tâm Y tế huyện chuẩn bị từ đầu năm cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Khu cách ly với 20 giường bệnh đã được Trung tâm Y tế huyện chuẩn bị từ đầu năm cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Cụ thể, ngay sau khi nhận được Văn bản số 4214/UBND-TH ngày 26/7/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, UBND huyện đã ra Văn bản số 1268/UBND-VP để thực hiện. Theo đó các cơ quan, phòng ban, ngành huyện, UBND các xã, thị trấn đã khẩn trương rà soát, cung cấp danh sách cán bộ, công nhân viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị, người dân trên địa bàn đi du lịch, công tác tại Đà Nẵng và các địa phương có dịch trong vòng 14 ngày qua để thực hiện công tác theo dõi và cách ly theo quy định. Theo kết quả rà soát, trên địa bàn huyện có tổng số 21 công dân đi từ Đà Nẵng trở về địa phương. Hiện tại các trường hợp trên sức khỏe ổn định, không có các triệu chứng nghi ngờ do nhiễm Covid-19 và được Trạm Y tế các xã, thị trấn đo thân nhiệt, tuyên truyền, hướng dẫn tự cách ly theo dõi dức khỏe tại nhà theo quy định. Tính đến ngày 30/7 đã có 15 trường hợp trong số 21 công nhân trở về từ Đà Nẵng có thời gian trên 14 ngày (ngày tiếp xúc cuối tại Đà Nẵng là 15/7).

Đồng chí Nông Văn Quân- Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Chợ Đồn cho biết: Ngay sau khi có chỉ đạo của cấp trên, chúng tôi đã phối hợp cùng chính quyền địa phương lập danh sách những công dân trở về từ Đà Nẵng và chỉ đạo các Trạm Y tế xã, thị trấn hướng dẫn bà con tự cách ly tại nhà theo quy định. Chủ động tham mưu cho UBND huyện về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn. Tăng cường giám sát, lấy mẫu, xét nghiệm đối với các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh Covid-19...

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 28/7/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong giai đoạn mới, UBND huyện đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan, phòng ban ngành, đoàn thể huyện, công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, các cơ quan, công ty, doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Chỉ thị 05/CT-UBND. Đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành; tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức người lao động và Nhân dân trên địa bàn tự giác thực hiện đầy đủ các quy định, khuyến cáo về phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và Bộ Y tế...

Tuyên truyền, vận động Nhân dân trên địa bàn nâng cao ý thức tự giác, tích cực tham gia phòng, chống dịch; thông báo kịp thời cho chính quyền địa phương khi phát hiện các trường hợp người nước ngoài nhập cảnh trái phép về địa phương để có biện pháp xử lý (nếu có).

Đồng chí Triệu Huy Chung- Chủ tịch UBND huyện Chợ Đồn cho biết: Huyện luôn bám sát chỉ đạo của cấp trên và ngành chuyên môn để triển khai thực hiện kịp thời công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Từ đầu năm đến nay, toàn huyện chuẩn bị 01 khu cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế huyện với 20 giường bệnh. Tăng cường công tác tuyên truyền để mỗi cán bộ, người dân luôn có ý thức tự giác, chủ động trong phòng, chống dịch Covid-19…/.

Nông Vui

Xem thêm