Chợ Đồn: Số vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp tăng cao

Từ đầu năm 2022 đến nay, huyện Chợ Đồn liên tiếp xảy ra các vụ khai thác, chặt phát phá rừng trái phép. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết cho các cấp, ngành chức năng trong việc ngăn chặn kịp thời những vụ xâm hại rừng, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Lực lượng kiểm lâm địa bàn và tổ cộng đồng tuần rừng tại xã Bằng Phúc
Lực lượng kiểm lâm địa bàn và tổ cộng đồng phối hợp tuần tra rừng tại xã Bằng Phúc.

Số vụ vi phạm tăng cao so với năm trước

Theo báo cáo của Hạt Kiểm lâm huyện, từ đầu năm đến nay, toàn huyện đã có 163 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp được phát hiện và xử lý, trong đó có 146 vụ phá rừng, 08 vụ mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép, 06 vụ tàng trữ lâm sản và 03 vụ khai thác lâm sản, diện tích rừng tự nhiên suy giảm do phá rừng trái phép là trên 36ha (có 7,9ha rừng phòng hộ).

Tang vật, phương tiện tịch thu hơn 44,4m3 gỗ các loại từ nhóm IIA đến nhóm VIII, tịch thu 140 phương tiện các loại, tổng số tiền phạt là trên 2,5 tỷ đồng, hiện đã thu nộp ngân sách trên 560 triệu đồng.

Các vụ vi phạm xảy ra thời gian qua chủ yếu ở các xã như: Xuân Lạc, Đồng Lạc, Yên Phong, Nghĩa Tá… Trong đó nhiều vụ việc chậm được phát hiện, đến khi phát hiện thì rừng đã bị xâm hại đáng kể. Điển hình như vụ phát, phá rừng phòng hộ ở thôn Nà Áng, xã Đồng Lạc xảy ra gần 01 năm mới được phát hiện. Số vụ xâm hại tăng rất nhiều so với cùng kỳ năm trước, nếu như năm 2021 là 117 vụ thì 8 tháng đầu năm 2022 đã xảy ra hơn 160 vụ. Điều này đặt ra trách nhiệm rất lớn cho cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng.

Nguyên nhân số vụ vi phạm tăng, theo lãnh đạo Hạt Kiểm lâm huyện, là do giá trị kinh tế từ rừng ngày càng cao nên một số người dân lén lút khai thác để bán kiếm lời; mặt khác do nhận thức của người dân nhiều nơi hạn chế, chưa phân biệt rõ các loại rừng nên đã lấn chiếm để lấy đất trồng rừng; lượng lượng kiểm lâm địa bàn mỏng, diện tích rừng lại lớn do vậy chưa thăm nắm, phát hiện các vụ vi phạm kịp thời. Mặt khác việc quản lý rừng tận gốc còn bộc lộ những hạn chế, yếu kém của một số cấp ủy, chính quyền địa phương cơ sở trong việc quan tâm, chỉ đạo, giám sát cũng như kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp theo quy định. 

 Quyết liệt bảo vệ rừng

Huyện Chợ Đồn có độ che phủ rừng cao nhất tỉnh, đạt trên 80% với hơn 76.000ha diện tích đất có rừng, vì vậy nguy cơ phát, phá rừng trái phép vẫn thường trực xảy ra. Cùng với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, công tác quản lý, bảo vệ rừng đang được địa phương hết sức quan tâm. Mới đây, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Chỉ thị số 03-CT/HU ngày 01/7/2022 về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Chỉ thị yêu cầu sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và người dân, gắn trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức nếu để xảy ra mất rừng, phá rừng thuộc phạm vi, lĩnh vực mình quản lý. Tăng cường công tác phối hợp truy quét, xử lý kịp thời các hành vi, vi phạm về rừng. Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để tạo sự chuyển biến về nhận thức, hành động cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Tăng cường sự giám sát của cộng đồng, thông qua các kênh thông tin truyền thông nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Ông Đặng Đình Phong, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: “Trước số vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp tăng cao, thời gian tới huyện sẽ quyết liệt hơn nữa trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, trọng tâm là tuyên truyền, tổ chức ký cam kết cho các chủ rừng, người dân không tham gia phát, phá rừng trái phép. Tăng cường công tác phối hợp, xử lý nghiêm minh các hành vi phá rừng trái pháp luật; rà soát, chấn chỉnh các hoạt động chế biến lâm sản”./.

Thu Trang

Xem thêm