Chợ Đồn: Sâu ong có nguy cơ bùng phát trên diện rộng

Giữa năm 2011 sâu ong bắt đầu xuất hiện trên địa bàn huyện Chợ Đồn, tập trung tại các xã như Phong Huân, Bình Trung, Bằng Lãng... Mặc dù chính quyền và nhân dân đã tích cực phòng trừ nhưng hiện nay, dịch sâu ong đang có nguy cơ bùng phát và lây lan ra diện rộng.

Giữa năm 2011 sâu ong bắt đầu xuất hiện trên địa bàn huyện Chợ Đồn, tập trung tại các xã như Phong Huân, Bình Trung, Bằng Lãng... Mặc dù chính quyền và nhân dân đã tích cực phòng trừ nhưng hiện nay, dịch sâu ong đang có nguy cơ bùng phát và lây lan ra diện rộng.

Sâu ong vẫn đang lây lan trên địa bàn huyện Chợ Đồn
Sâu ong đang lây lan trên địa bàn huyện Chợ Đồn

Ngày 03/12, Chi cục bảo vệ thực vật tỉnh Bắc Kạn đã phối hợp kiểm tra thực tế, kết quả cho thấy sâu ong đã gây hại trên diện tích hơn 210ha cây mỡ, trong đó gây hại nặng là hơn 83ha, tập trung nhiều ở các xã Rã Bản, Bình Trung, Nghĩa Tá, Phong Huân… Theo phản ánh của người dân, hầu hết các cánh rừng trồng mỡ đều bắt đầu xuất hiện sâu ong.

Nhiều cánh rừng mỡ đã bị sâu ong ăn trụi lá và vỏ một nửa thân trên
Nhiều cánh rừng mỡ đã bị sâu ong ăn trụi lá và vỏ một nửa thân trên

Được biết hiện nay sâu ong bắt đầu vào giai đoạn làm nhộng, nếu không có biện pháp phòng, trừ hiệu quả thì đến tháng 2 - 3/2013 nhộng trưởng thành và phát triển thành sâu non sẽ tiếp tục gây hại, đe dọa toàn bộ diện tích rừng mỡ trên địa bàn huyện Chợ Đồn./.

Nông Vui

Xem thêm