Chợ Đồn sắp xếp, tái khởi động các lớp đào tạo nghề

Gần hai năm qua, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 cùng nguồn vốn phân bổ chậm nên các lớp học nghề trên địa bàn huyện Chợ Đồn không tổ chức được theo kế hoạch. Năm 2022, khi dịch bệnh đã cơ bản kiểm soát, công tác đào tạo nghề đang dần được địa phương chủ động triển khai thực hiện.

: Một lớp học chế biến món ăn tại xã Nam Cường được tổ chức trong năm  từ nguồn kinh phí huyện hỗ trợ.
Một lớp học chế biến món ăn tại xã Nam Cường được tổ chức trong năm từ nguồn kinh phí huyện hỗ trợ.

Hơn một năm đầy gian khó

Theo báo cáo của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Chợ Đồn, năm 2021 đơn vị không tổ chức được lớp học nghề ngắn hạn nào. Lý do là việc giao kinh phí ngân sách giai đoạn 2021-2025 từ Trung ương chậm nên địa phương không có nguồn triển khai. Trung tâm xin được 3 lớp từ nguồn hỗ trợ của huyện nhưng thời gian cấp vốn vào cuối năm nên đành phải gác lại.

Hầu hết việc tổ chức dạy nghề trong năm, trước khi triển khai đều phải thông qua các bước khảo sát nhu cầu, tổng hợp nhu cầu, số lượng, lập kế hoạch để gửi ngành chức năng thẩm định, phê duyệt. Tuy nhiên vì nguồn kinh phí phân bổ cho công tác đào tạo nghề hằng năm chậm, thường đến gần giữa năm mới cấp nên ít nhiều ảnh hưởng đến kế hoạch đào tạo nghề ở địa phương. Cụ thể là ảnh hưởng đến việc bố trí, sắp xếp con người, địa điểm; số lượng học viên theo học có thể không đầy đủ do thời gian từ lúc khảo sát đến tổ chức lớp học kéo dài quá lâu, nhiều học viên thay đổi suy nghĩ, hoặc có những lựa chọn khác thay vì đi học nghề. Khi thiếu học viên lớp học không đảm bảo số lượng theo quy định và sẽ ảnh hưởng đất chất lượng đào tạo nghề của năm. Hơn nữa, việc phân bổ vốn không kịp thời sẽ đẩy khối lượng công việc dồn vào cuối năm, gây khó khăn cho quá trình tổ chức, thực hiện.

Chuẩn bị tốt cho các lớp dạy nghề

Huyện Chợ Đồn là địa phương có nguồn nhân lực, lao động ở nông thôn chiếm tỷ lệ cao. Theo đánh giá của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thì nhu cầu học nghề trên địa bàn rất lớn. Các nghề ở nông thôn được ưa chuộng như: Phòng và điều trị bệnh cho gia súc, gia cầm; sửa chữa máy nông nghiệp; chế biến món ăn; xây dựng...

Trong giai đoạn 2016-2020, Trung tâm đã triển khai đào tạo được trên 1.300 học viên. Sau khi tốt nghiệp, học viên đều tự tạo được việc làm tại địa phương, trong đó khoảng 10% tự thành lập nhóm tổ sản xuất. Năm 2022, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên dự kiến tổ chức 12 lớp học nghề với gần 400 học viên, trong đó có 03 lớp kinh phí của huyện, 09 lớp thực hiện từ Dự án Phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025.

Các lớp học nghề trong năm khá đa dạng, như kỹ thuật xây dựng; sử dụng thuốc thú y trong chăn nuôi; phòng và điều trị bệnh cho gia súc, gia cầm; trồng và chăm sóc cây rau; sản xuất thức ăn trong chăn nuôi; chế biến món ăn… Hiện đã có 02 lớp từ nguồn kinh phí huyện đang triển khai, gồm lớp chế biến món ăn và phòng, điều trị bệnh cho lợn. Các lớp theo dự án vẫn đang chờ vốn phân bổ.

Để công tác đào tạo nghề của năm diễn ra thuận lợi, hiện tại Trung tâm đã chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất, giáo viên giảng dạy; có kế hoạch phối hợp với các xã sẵn sàng về địa điểm để tổ chức lớp học. Cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ cho công tác đào tạo nghề của Trung tâm cơ bản được đáp ứng. Năm 2020 đơn vị được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đầu tư 06 máy chiếu, phông chiếu, bàn làm việc, máy sản xuất thức ăn chăn nuôi, máy tính… để phục vụ công tác đào tạo nghề của địa phương.

Ông Hứa Văn Chấn- Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Chợ Đồn cho biết: “Với chức năng, nhiệm vụ chính là đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đơn vị mong các cấp, ngành chức năng sớm bố trí nguồn lực, tiếp tục quan tâm nhiều hơn về cơ sở vật chất để đơn vị chủ động sớm mọi khâu, từ đó giúp cho kế hoạch, chất lượng đào tạo nghề ngày càng được nâng lên”./.

Thu Trang

Xem thêm