Chợ Đồn: Phát huy vai trò của người có uy tín ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Bằng uy tín, trách nhiệm, sự nhiệt tình của mình, những người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã phát huy tốt vai trò của mình, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng của địa phương.

Bằng uy tín, trách nhiệm, sự nhiệt tình của mình, những người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã phát huy tốt vai trò của mình, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng của địa phương.

Tổ chức tập huấn cho người có uy tín trong Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2014 của Ban chỉ đạo 06 huyện Chợ Đồn.
Hội nghị tập huấn cho người có uy tín trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2014 của Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 06/2008/CT-TTg huyện Chợ Đồn.


Nhận thức ý nghĩa, tầm quan trọng của người có uy tín đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương, những năm qua, huyện Chợ Đồn đã triển khai nhiều biện pháp huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân tham gia phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở. Thực hiện Chỉ thị số 06/2008/CT-TTg ngày 01/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ về phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cùng với các địa phương khác trong tỉnh, huyện đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 06/2008/CT-TTg nhằm nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị chức năng và cấp ủy, chính quyền các cấp đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Trên cơ sở đó, nhiều cơ quan, đơn vị đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động hoặc lồng ghép trong các nội dung, các hoạt động chuyên môn của cơ quan, đơn vị với việc vận động, phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.


Là huyện miền núi, với dân số gần 53.000 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 80%, cư trú ở tất cả 242 thôn, tổ thuộc 22 xã, thị trấn trên địa bàn. Toàn huyện có 237 người được bà con nhân dân bầu chọn là người có uy tín trong cộng đồng dân cư, trong đó có 45 trưởng thôn, 29 bí thư chi bộ, 29 cán bộ nghỉ hưu... Đây là những người có khả năng tập hợp, vận động quần chúng, có tiếng nói, có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và là lực lượng quan trọng góp phần vận động, tập hợp quần chúng cùng chung tay xây dựng, bảo vệ quê hương, đất nước.Với tinh thần cần cù, sáng tạo và giàu kinh nghiệm trong cuộc sống, mong muốn được cống hiến nhiều cho gia đình và xã hội, người có uy tín là tấm gương sáng trong phát triển kinh tế xoá đói giảm nghèo; đồng thời, còn làm tốt vai trò động viên con cháu và mọi người xung quanh tích cực phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng các tiến độ khoa học kỹ thuật vào sản xuất đạt hiệu quả cao... Đặc biệt, phong trào xây dựng nông thôn mới được người có uy tín nhiệt tình ủng hộ, tham gia hiến đất, giải phóng mặt bằng để mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn, các công trình phúc lợi...

Đồng chí Ma Doãn Ích- Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 06/2008/CT-TTg huyện Chợ Đồn cho biết: Để người có uy tín phát huy vai trò của mình trong cộng đồng dân cư, Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 06/2008/CT-TTg huyện thường xuyên tổ chức tập huấn tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; các chính sách về an sinh xã hội; chuyển giao khoa học kỹ thuật; nghe thông tin thời sự và các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tham quan học tập kinh nghiệm. Đồng thời, người có uy tín được cấp phát 2 tờ báo (Báo Bắc Kạn và Báo Dân tộc phát triển); được hưởng chế độ chăm sóc, thăm hỏi khi ốm đau. Trong những năm qua, những người có uy tín luôn có vai trò quan trọng góp phần vào việc đưa những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến gần với dân hơn.

Người có uy tín luôn phát huy tốt vai trò của mình trong giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Cụ thể, chỉ tính riêng trong năm 2013, người có uy tín trên địa bàn đã tham gia hơn 60 lượt phát động tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, các chương trình phòng, chống tội phạm và phòng, chống ma túy với hơn 2.500 lượt người tham dự. Qua phát động, người có uy tín đã cung cấp cho lực lượng chức năng 78 nguồn tin có giá trị phục vụ hoạt động phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn. Chủ động phát hiện, báo cáo và phối hợp với các lực lượng liên quan kịp thời giải quyết có hiệu quả tình hình an ninh trật tự ở cơ sở.

Có thể nói, thông qua việc phát huy vai trò của người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã tạo ra được những cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền với người dân. Những đóng góp thiết thực của đội ngũ những người có uy tín đã góp phần không nhỏ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết, triển khai và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và thúc đẩy sự phát triển toàn diện kinh tế - xã hội của địa phương./.

Hà Nhung

Xem thêm