Chợ Đồn- một năm nỗ lực vượt khó đi lên

Vượt lên nhiều khó khăn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Chợ Đồn đã nỗ đạt phấn đấu, được những kết quả khả quan về phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2012.

Vượt lên nhiều khó khăn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Chợ Đồn đã nỗ đạt phấn đấu, được những kết quả khả quan về phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2012.

Trong năm, lĩnh vực sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển và đạt kết quả tốt. Diện tích gieo trồng (lúa ngô) cả năm thực hiện 6.168ha, đạt 107% kế hoạch, với tổng sản lượng lương thực có hạt 27.531 tấn, đạt 103,4% kế hoạch (tăng 1.488 tấn so với với năm 2011); bình quân lương thực đầu người đạt 557 kg/người/năm, đạt 101,27% kế hoạch.

Ngoài hai cây lương thực chính, bà con nông dân trên địa bàn huyện trồng được hơn 1.500ha cây chất bột, cây công nghiệp, rau, đậu các loại với tổng sản lượng gần 14.000 tấn. Các chương trình khuyến nông, đề án phát triển nông nghiệp cũng được huyện quan tâm đầu tư phát triển như: Mô hình nuôi gà thả đồi, nuôi lợn nái Móng Cái, trồng dong riềng, quýt… góp phần tích cực trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo ở địa phương. Đàn gia súc, gia cầm tiếp tục được duy trì và phát triển. Tổng đàn trâu, bò hiện có hơn 11.000 con, đàn lợn 35.590 con và hơn 220.000 con gia cầm các loại. Nuôi trồng thủy sản của huyện cũng có nhiều chuyển biến, trong năm phát triển được 295,1ha diện tích mặt nước ao, hồ, ruộng, với sản lượng 518,5 tấn cá, tôm, tăng 95 tấn so với năm ngoái.

Nông dân xã Ngọc Phái làm đất chuẩn bi gieo trồng vụ xuân năm 2013
Nông dân xã Ngọc Phái làm đất, chuẩn bị gieo trồng vụ xuân năm 2013

Công tác trồng và bảo vệ rừng được quan tâm. Trong năm, toàn huyện trồng mới 1.591,7ha rừng keo, mỡ; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 30,4 tỷ đồng; 9/18 công trình xây dựng cơ bản đã hoàn thành và đưa vào sử dụng; vốn xây dựng cơ bản đến 4/12  giải ngân đạt 70% kế hoạch. Thu ngân sách đến ngày 12/12 đạt 43,2 tỷ đồng, bằng 81,9% kế hoạch. Hoạt động của hệ thống ngân hàng được đảm bảo. Tổng nguồn vốn huy động của các ngân hàng đạt 452 tỷ đồng, tăng 17,01% so với năm 2011. Thương mại - dịch vụ cơ bản đáp ứng được nhu cầu của nhân dân.

Cùng với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa - xã hội ở Chợ Đồn tiếp tục có những chuyển biến mới. Trong công tác giáo dục - đào tạo, huyện tập trung chỉ đạo theo hướng ốn định nề nếp học tập, nâng cao chất lượng dạy và học. Năm 2012 tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 98,84%, có 89 học sinh đỗ các trường đại học, cao đẳng.

Công tác y tế - dân số - kế hoạch hóa gia đình được thực hiện tốt. Trong năm, ngành Y tế huyện tổ chức khám, chữa bệnh cho 80.581 lượt người. Các chương trình y tế quốc gia được triển khai đồng bộ, qua đó số trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm đầy đủ 8 loại vác xin đạt 97,5%; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn 14,64%... Công tác văn hóa, thông tin, thể dục thể thao có nhiều chuyển biến; phong trào văn hóa - thể thao quần chúng từ cơ quan, trường học đến các thôn bản, tổ phố từng bước đi vào nề nếp.

Các ngành chức năng thực hiện tốt các công tác tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của địa phương và chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa’’ được nhân dân hưởng ứng tích cực. Trong năm, toàn huyện có 101 thôn, tổ phố, 101 cơ quan, đơn vị và 8.357 gia đình đạt văn hóa. Cùng với đó, các chính sách - xã hội được đảm bảo, các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện được chăm lo. Công tác dân tộc, tôn giáo cũng được quan tâm triển khai thực hiện tốt…Công tác quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện ổn định và được củng cố. Từ những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội trong năm qua, đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xuống còn 14,53%, cận nghèo còn 9,72%.

Mở đường vào xã Tân Lập
Mở đường vào xã Tân Lập

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, huyện cũng nghiêm túc nhìn nhận những tồn tại, hạn chế như: Chỉ tiêu trồng cây hồng không hạt, trồng rừng, thuốc lá và phát triển trâu bò không đạt kế hoạch; kết quả tiêm phòng gia súc đạt thấp; chương trình xây dựng nông thôn mới triển khai còn chậm; tình hình vi phạm pháp luật trong quản lý bảo vệ rừng, khoáng sản vẫn diễn ra phức tạp; môi trường khu vực đô thị, nông thôn chưa đảm bảo; giá trị sản xuất công nghiệp giảm so với năm trước; thu ngân sách không đạt kế hoạch; công tác xây dựng cơ bản còn chậm tiến độ; tệ nạn xã hội, tình hình vi phạm Luật an toàn giao thông gia tăng…

Bước sang năm 2013, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Chợ Đồn phấn đấu đưa tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 27.386 tấn; trồng 1.790ha rừng mới; thu ngân sách đạt 56 tỷ 263 triệu đồng; tạo việc làm mới cho 500 lao động nông thôn; giảm tỷ lệ hộ nghèo ít nhất 5%; huy động trẻ 5 tuổi vào lớp mẫu giáo, trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%, vào lớp 10 đạt trên 90% số học sinh dự tuyển; xây dựng thêm 2 trường đạt chuẩn quốc gia; 100% xã có bác sĩ; 45% thôn, tổ phố, 80% cơ quan, đơn vị và 705 hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa; 94% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia; trên 90% số hộ ở thành thị và trên 70% số hộ nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; hoàn thành 100% chỉ tiêu quyển quân và tiếp tục tăng cường công tác bảo đảm an ninh quốc phòng, phòng chống các loại tội phạm trên địa bàn…

Tin rằng, với truyền thống anh hùng, đoàn kết, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Chợ Đồn sẽ tiếp tục thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2013./.

Lý Dũng

Xem thêm