Chợ Đồn: Kinh tế - xã hội tiếp tục có chuyển biến tích cực

Năm 2020, mặc dù chịu tác động của dịch Covid-19 nhưng kinh tế - xã hội của huyện Chợ Đồn tiếp tục có chuyển biến tích cực, có 30/42 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch.

Năm 2020, mặc dù chịu tác động của dịch Covid-19 nhưng kinh tế - xã hội của huyện Chợ Đồn tiếp tục có chuyển biến tích cực, có 30/42 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch.

Chỉ đạo thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội, cấp ủy, chính quyền huyện tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách nhằm hạn chế tác động của dịch Covid-19 đến thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, đã có sự chỉ đạo quyết liệt trong công tác sản xuất nông, lâm nghiệp, phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Đôn đốc sát sao và kịp thời có giải pháp trong công tác thu, chi ngân sách trên địa bàn, giải ngân các nguồn vốn xây dựng cơ bản, các nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia…

Thực hiện tốt công tác trồng rừng, hiện nay tỷ lệ che phủ rừng trên địa bàn huyện đạt 80,2%
Thực hiện tốt công tác trồng rừng, hiện nay tỷ lệ che phủ rừng trên địa bàn huyện đạt 80,2%.

Sản xuất nông nghiệp cơ bản đạt kế hoạch đề ra. Diện tích gieo cấy lúa ruộng được 4.186ha/4.240ha đạt hơn 98% kế hoạch, ngô trồng được 1.419ha/1.450ha đạt hơn 97% kế hoạch. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 29.104 tấn/29.147 tấn; các loại cây trồng khác thực hiện theo kế hoạch. Thực hiện hiệu quả các mô hình, phương án, dự án, đề án hỗ trợ phát triển sản xuất và phối hợp thực hiện các mô hình, dự án triển khai trên địa bàn. Nổi bật như: Thực hiện mô hình áp dụng giống mới, kỹ thuật công nghệ mới trong sản xuất lúa gắn với tiêu thụ sản phẩm (giống lúa Nhật Japonica) diện tích 12ha tại các xã: Yên Phong, Phương Viên, Đồng Thắng, năng suất đạt trên 63 tạ/ha, sản lượng 765 tấn, giá trị đạt khoảng 3,8 tỷ đồng. Mô hình áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật thâm canh lúa cải tiến (SRI), diện tích thực hiện 107ha tại các xã: Quảng Bạch, Đồng Lạc, Nam Cường, Xuân Lạc; mô hình cải tạo nâng cao chất lượng đất chuyên trồng lúa nước hoặc đất trồng lúa nước còn lại, diện tích thực hiện 50ha tại xã Đại Sảo, năng suất bình quân các mô hình đạt trên 52 tạ/ha…

Mặc dù trên địa bàn xuất hiện dịch, bệnh như: dịch tả lợn châu Phi, lở mồm long móng, tụ huyết trùng trâu, bò. Tổng số lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi và tiêu huỷ là 582 con với hơn 23.000kg của 156 hộ trên 17 xã, thị trấn. Tuy nhiên, tổng đàn gia súc, gia cầm cơ bản vẫn được duy trì ổn định. Cụ thể: Tổng đàn trâu hơn 6.200/6.500 con đạt hơn 95% kế hoạch, đàn bò 2.000/2.290 con đạt hơn 88% kế hoạch, đàn dê 2.510/2.600 con đạt 96% kế hoạch, đàn lợn 20.650/20.000 con đạt 103% kế hoạch, đàn gia cầm hơn 257.000/270.000 con đạt hơn 95% kế hoạch. Duy trì hơn 350ha diện tích nuôi thả thủy sản, tổng sản lượng ước đạt hơn 400 tấn…

Trồng được hơn 1.330ha rừng, đạt 123% kế hoạch; công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng theo quy định. Lực lượng chức năng đã kiểm tra, phát hiện và lập hồ sơ xử lý 103 vụ vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp, thu nộp ngân sách nhà nước 194 triệu đồng.

Cơ giới hoá sản xuất nông nghiệp tại xã Nam Cường
Cơ giới hoá trong sản xuất nông nghiệp tại xã Nam Cường.

Triển khai có hiệu quả Đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm”, duy trì 14 sản phẩm đạt 3 sao OCOP cấp tỉnh. Năm 2020 đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP được 7 sản phẩm đạt 3 sao. Thành lập mới 9 HTX đạt 300% kế hoạch, các HTX chủ yếu hoạt động trên lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp, chế biến lâm sản, vật liệu xây dựng. Tích cực quảng bá, xúc tiến thương mại như tham gia Tuần lễ giới thiệu, quảng bá gạo Japonica và bí xanh thơm tại Thủ đô Hà Nội; xây dựng và đưa vào hoạt động gian hàng OCOP của huyện; tham gia Ngày hội nông sản và kết nối cung cầu tại thành phố Bắc Kạn… đặc biệt đã tổ chức và duy trì hoạt động chợ đêm mỗi tháng 1 lần, tạo không gian trưng bày sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sản trên địa bàn huyện gắn với các sự kiện chính trị, xã hội…

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo có nhiều chuyển biến, năm học 2020 - 2021 toàn huyện có 51 trường học, đến nay có 16 trường đạt chuẩn quốc gia, tăng 01 trường so với năm học trước. Tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi vào mẫu giáo, trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%, học sinh vào lớp 6 đạt 97,7%, vào lớp 10 đạt 75,1%, tỷ lệ tốt nghiệp THCS đạt 100%, tốt nghiệp THPT đạt 95,2%. Công tác khám, chữa bệnh cho Nhân dân được đảm bảo, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh cho Nhân dân. Tổng số lần khám bệnh là hơn 88.500 lượt, trong năm không có dịch bệnh lớn xảy ra. Công suất sử dụng giường bệnh đạt 127%, 100% xã, thị trấn có bác sĩ, có 16/20 xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về Y tế.

Thực hiện kịp thời, đúng quy định về công tác quản lý, giải quyết chế độ, chính sách người có công và chính sách xã hội; tạo việc làm cho 821 lao động, đào tạo nghề cho 559 người. Công tác chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách, người có công, hộ gia đình nghèo, trẻ em đặc biệt khó khăn, người cao tuổi được quan tâm thực hiện tốt. Thực hiện hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 với tổng kinh phí 12,532 tỷ đồng. Hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức có hiệu quả. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” được triển khai thực hiện, qua bình xét có 92% số thôn, tổ đạt tiêu chuẩn văn hoá; 83% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt đơn vị văn hoá; 89% gia đình đạt gia đình văn hoá…

Đồng chí Triệu Huy Chung- Chủ tịch UBND huyện cho biết: Năm 2021, huyện tiếp tục tập trung phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp gắn với Đề án cơ cấu lại ngành Nông nghiệp tỉnh Bắc Kạn theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2020 - 2025 tầm nhìn đến năm 2035 phù hợp với điều kiện, thế mạnh của địa phương. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và tạo điều kiện thuận lợi cho bà con nông dân thực hiện các phương án, mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, HTX đầu tư xây dựng, nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP tạo được sức cạnh tranh và khả năng tiếp cận thị trường tiêu thụ…/.

N.V

Xem thêm