Chợ Đồn: Khó khăn, vướng mắc trong chuyển mục đích sử dụng đất

Thời gian qua, do nhu cầu sử dụng đất đai cho các mục đích phát triển kinh tế - xã hội, phát triển khu vực đô thị, công trình công cộng...việc bố trí, sắp xếp để phù hợp với điều kiện thực tế là vấn đề cấp thiết được huyện Chợ Đồn chú trọng quan tâm. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc.

Đoàn công tác của HĐND tỉnh do đồng chí Hoàng Thu Trang, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đến giám sát thực tuyến đường nông thôn mới thôn Bản Diếu, xã Ngọc Phái.
Đoàn công tác của HĐND tỉnh giám sát thực tế tuyến đường nông thôn mới, thôn Bản Diếu, xã Ngọc Phái.

Theo đánh giá của huyện Chợ Đồn, từ năm 2017 đến nay huyện đã thực hiện 184/201 dự án, công trình thu hồi đất (đạt 91,5% so với dự án, công trình đã được HĐND tỉnh thông qua); đến nay huyện đã thực hiện xong 67/75 dự án, công trình có chuyển mục đích sử dụng đất (đạt trên 89% so với dự án đã được HĐND tỉnh thông qua). 

Diện tích đất đã chuyển mục đích sử dụng theo quy định được hơn 143/289ha, đạt 49,4% so với diện tích đã được HĐND tỉnh thông qua. Trong đó, diện tích các loại đất đã chuyển mục đích sử dụng gồm đất trồng lúa hơn 10ha, đất rừng phòng hộ 4ha, còn lại là các loại đất khác.

Nhìn chung, các chủ đầu tư đã thực hiện đúng theo quy định về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất trong quá trình thực hiện dự án, sau khi dự án hoàn thành đối với diện tích đất dôi dư sau thu hồi, đều được các chủ đầu tư đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét quyết định bàn giao cho địa phương quản lý, xây dựng phương án sử dụng đất theo quy định.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn có các khu đất vướng mắc, chưa được chủ đầu tư giải quyết dứt điểm trước khi bàn giao cho địa phương; nhiều diện tích đất đã bị người dân lấn chiếm đất để làm nhà, xây dựng công trình (phổ biến là hai bên đường tỉnh 254, người dân lấn chiếm đất hành lang an toàn giao thông)...

Đoàn công tác làm việc với lãnh đạo xã Ngọc Phái để nắm tình hình triển khai thực hiện công tác quản lý đất đai trên địa bàn xã trong thời gian qua.
Đoàn công tác của HĐND tỉnh làm việc với lãnh đạo xã Ngọc Phái để nắm tình hình triển khai thực hiện công tác quản lý đất đai trên địa bàn xã.

Trong diện tích đất đã giao nhưng tiến độ triển khai thực hiện quá thời hạn 3 năm có 01 khu đất thuộc Dự án đầu tư xây dựng nhà xưởng chế biến chè Shan tuyết Bằng Phúc với diện tích hơn 3.700m2 đất đã được thu hồi, giao cho Hợp tác xã Bằng Phúc thuê từ tháng 3/2018 và đến quý I/2020 dự án phải hoàn thành các hạng mục công trình và đưa vào hoạt động.

Tuy nhiên, đến năm 2021 dự án trên vẫn chưa đi vào hoạt động, hiện trạng khu đất thực hiện dự án mới được Hợp tác xã Bằng Phúc xây dựng 01 nhà văn phòng giới thiệu sản phẩm và thực hiện một số hạng mục phụ trợ. Đến tháng 1/2022, UBND huyện Chợ Đồn đã có văn bản xin ý kiến cấp có thẩm quyền về việc xử lý đối với dự án chậm tiến độ. Mặt khác, khu đất này đã được Nhà nước thu hồi hơn 1.380m2 để thực hiện Dự án xây dựng tuyến đường thành phố Bắc Kạn – hồ Ba Bể (đoạn qua xã Bằng Phúc).

Ông Đặng Đình Phong, Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Đồn cho biết: Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện các công trình, dự án đã được HĐND tỉnh thông qua nghị quyết thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất ở Chợ Đồn vẫn còn đạt thấp, còn một số hạn chế, khó khăn, vướng mắc như: Việc rà soát, đăng ký nhu cầu sử dụng đất cho công trình, dự án của các chủ đầu tư vẫn còn chậm, thường xuyên xảy ra tình trạng đăng ký bổ sung; một số trường hợp xác định vị trí, ranh giới, diện tích các công trình, dự án chưa được chủ đầu tư xác định cụ thể, rõ ràng mà chỉ đưa ra số liệu áng chừng để đăng ký nên dẫn đến việc đăng ký thừa hoặc thiếu diện tích so với thực tế thực hiện công trình, dự án.

Mặt khác, một số chủ đầu tư dự án, công trình chưa tìm hiểu kỹ các quy định về công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ… dẫn đến khi đăng ký danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất bị chậm hoặc đã đăng ký hoặc bị loại ra vì không thuộc các trường hợp quy định của Luật Đất đai năm 2013.

Do vậy, để thực hiện tốt hơn công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện Chợ Đồn nói chung và quản lý đất đai thuộc các công trình dự án sau khi đã được Nhà nước thu hồi để thực hiện và sau khi thực hiện xong vẫn còn đất dôi dư thì cơ quan chuyên môn và UBND các xã, thị trấn cần tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát, có biện pháp, giải pháp quản lý sử dụng phù hợp. Nâng cao hơn nữa năng lực của cán bộ chuyên môn nhằm bảo đảm thực hiện tốt quy định, quy trình thủ tục, hồ sơ về biến động đất đai tại các địa phương. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm, cố tình lấn chiếm, sử dụng trái mục đích nhằm bảo đảm tính tôn nghiêm của pháp luật./.

Văn Lạ

Xem thêm